• Nagrody za osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej w roku szkolnym 2020/2021
     • Nagrody za osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej w roku szkolnym 2020/2021

     • Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Starosta Kluczborski Mirosław Birecki oraz Wicestarosta Lesław Czernik wręczyli nagrody nauczycielom szkół ponadpodstawowych i placówek oświatowych powiatu kluczborskiego.

      Nagrody za osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej w roku szkolnym 2020/2021 otrzymali:

      1. Halina Maras-Pawliszyn – nauczyciel - konsultant w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku,

      2. Iwona Szczepanowska – kierownik szkolenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 2-CKU w Kluczborku,

      3. Grzegorz Ośródka - nauczyciel teoretycznych przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Nr 2-CKU w Kluczborku,

      4. Rajmund Kinder – nauczyciel praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół Nr 2-CKU w Kluczborku,

      5. Jacek Czerski - nauczyciel wychowania fizycznego w Zespole Szkół Nr 2-CKU w Kluczborku,

      6. Alicja Krzak-Gliwa – psycholog w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Kluczborku,

      7. Anna Töppich - wicedyrektor w Zespole Szkół Licealno- Technicznych w Kluczborku,

      8. Aneta Zawada-Paszko – nauczycielka języka niemieckiego w Zespole Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku,

      9. Rafał Panaszek - nauczyciel wychowania fizycznego w Zespole Szkół Licealno- Technicznych w Kluczborku,

      10. Dorota Lewicka - nauczycielka języka polskiego i bhp w Zespole Szkół Nr 1 w Kluczborku,

      11. Jarosław Strzelczyk – nauczyciel wychowania fizycznego w Zespole Szkół Nr 1 w Kluczborku,

      12. Alicja Dmytruszyńska – nauczycielka przedmiotów zawodowych z zakresu ekonomii w Zespole Szkół Nr 1 w Kluczborku,

      13. Jolanta Turczyńska-Śpiewak - wicedyrektor w Zespole Szkół Nr 1 w Kluczborku,

      14. Alicja Oczowińska – nauczycielka języka polskiego i historii w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Konopnickiej w Kluczborku,

      15. dr Teresa Segiet - nauczycielka kształcenia zintegrowanegow Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Konopnickiej w Kluczborku,

      16. Katarzyna Chwiłka – wychowawca internatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Konopnickiej w Kluczborku,

      17. Dominika Mazurek - nauczycielka matematyki w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Adama Mickiewicza w Kluczborku,

      18. Piotr Ostrowski – nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Adama Mickiewicza w Kluczborku,

      19. Dariusz Kowalik - nauczyciel fizyki w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Adama Mickiewicza w Kluczborku,

      20. Jadwiga Pocheć - nauczycielka teoretycznych przedmiotów zawodowych w Centrum Kształcenia Zawodowego w Kluczborku,

      21. Krzysztof Bednarski - kierownik internatu w Centrum Kształcenia Zawodowego w Kluczborku,

      22. Anna Dzierżan – dyrektor Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku,

      23. Anita Kieslich – dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kluczborku.

      Nagrodzonym nauczycielom serdecznie gratulujemy!

      Uroczystość, na której obecni byli także przewodniczący Rady Powiatu w Kluczborku Andrzej Olech, przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Rozwoju Rodziny Rady Powiatu w Kluczborku Robert Wietrzyk, i przedstawiciele związków zawodowych działających na terenie powiatu kluczborskiego, uświetnił śpiew Sary Fuks ze Studia Piosenki Centrum Kultury w Kluczborku.

    • Projekt czytelniczy „Magiczna moc książki”
     • Projekt czytelniczy „Magiczna moc książki”

     • Projekt czytelniczy „Magiczna moc książki”

      Projekt był realizowany z udziałem klasy 1B T od 22.09.2021 r.  Udział w projekcie „Magiczna moc książki” miał na celu:

      • upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród młodzieży,

      • kształtowanie postaw i wychowanie do wartości,

      • przekazywanie za pośrednictwem książki wartości moralnych,

      • wyzwalanie pozytywnych emocji,

      • rozwijanie wyobraźni, koncentracji i uwagi oraz zdolności twórczego myślenia. 

      Młodzież klasy 1B T od początku zainteresowała się powyższym projektem, z chęcią pracowała pod kierunkiem nauczyciela wykonując poszczególne zadania. Wypożyczała nowości wydawnicze zakupione w ramach udziału naszej szkoły w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa. Przygotowała wystawę promującą czytelnictwo z okazji Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych. Rozwiązywała ciekawe quizy i testy o książkach, bibliotece, polskich poetach i bohaterach literackich. 

      Bardzo dziękuję młodzieży za udział w powyższym projekcie i zapraszam do udziału w kolejnych zmaganiach zawartych w wymaganiach projektowych. 

      Opracowała mgr J. Nakonieczna 

    • Mistrzostwa Powiatu kluczborskiego w piłce nożnej chłopców
     • Mistrzostwa Powiatu kluczborskiego w piłce nożnej chłopców

     • Dnia 20.10.2021 r. odbyły się Mistrzostwa Powiatu kluczborskiego w piłce nożnej chłopców. Po zaciętej rywalizacji nasi zawodnicy zajęli II miejsce. Naszą szkołę reprezentowali:

      1. Begar             Dawid

      2. Filarski           Dawid

      3. Śmiałek          Kacper

      4. Prządka         Bartłomiej

      5. Smolarz         Jakub

      6. Stengritt         Paweł

      7. Wietecki        Jakub

      8. Wojnarowski  Adrian

      Opiekun: Mirosław Sterniuk

    • Mistrzostwa Powiatu kluczborskiego w piłce nożnej dziewcząt
     • Mistrzostwa Powiatu kluczborskiego w piłce nożnej dziewcząt

     • Dnia 21.10.2021 r. odbyły się Mistrzostwa Powiatu kluczborskiego w piłce nożnej dziewcząt. Po zaciętej rywalizacji nasze zawodniczki zajęły 3 miejsce. Naszą szkołę reprezentowały następujące uczennice:

      1. Brewus Aleksandra

      2. Garbicz Magdalena

      3. Gburek Anna

      4. Grzegorczyk Wiktoria

      5. Margoś Kinga

      6. Nasiadek Daria

      7. Olszewska Anastazja

      8. Skąpska Angelika

      9. Stępień Justyna

      10. Ziubroniewicz Dobrosława

      Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

      Opiekunowie: Tomasz Materniak, Jacek Czerski

    • Opiekun medyczny-pierwsze zajęcia
     • Opiekun medyczny-pierwsze zajęcia

     • Drodzy Słuchacze opiekuna medycznego Szkoły Policealnej Nr 2, pierwsze zajęcia odbędą się w pt o godzinie 15:15 w Dom Pomocy Społecznej w Kluczborku z Panem Krzysztof Dzierżyński. Mamy jeszcze miejsca zapraszamy osoby chętne, które mają ukończoną szkołę średnią do zdobywania nowych kwalifikacji w bezpłatnej szkole. W następnych tygodniach zajęcia będą się odbywały od 15:15 w pon, czw i w sobotę od rana.

      Wychowawca Dominika Panek

    • Biblioteka: Kiermasz podręczników używanych
     • Biblioteka: Kiermasz podręczników używanych

     • Informacja o kiermaszu podręczników używanych dotyczy uczniów klas II,III i IV.

      Proszę o dostarczenie do biblioteki podręczników, które obowiązują w bieżącym roku szkolnym. Podręczniki należy czytelnie podpisać imieniem i nazwiskiem. Proszę podać obecną klasę i zaokrągloną cenę za podręcznik.

      Nie przyjmujemy podręczników, które nie dotyczą obowiązującej podstawy programowej i zostały zmienione przez nauczyciela.

      Zapraszamy na kiermasz w godzinach pracy biblioteki od poniedziałku do piątku.

    • Turnusy kształcenia zawodowego
     • Turnusy kształcenia zawodowego

     • Informuję uczniów BSIs: 

      od 01.09.2021 do 24.09.2021 odbędą się turnusy kształcenia zawodowego w ZSM w Głubczycach ul. Aleja Śląska 1 w formie stacjonarnej. Zajęcia w poniedziałek 01.09.2021 rozpoczną się o godzinie 10:00

      w zawodzie: elektryk, kod 741103 stopień III

      w zawodzie: elektromechanik pojazdów samochodowych, kod 741203 stopień II

      Zapraszam ww. uczniów po odbiór skierowań na kursy oraz do internatu w Głubczycach w sekretariacie młodzieżowym szkoły. Skierowanie jedno należy dostarczyć pracodawcy celem otrzymania wynagrodzenia za czas kursu. Pozostałe dokumenty wypełnione i podpisane przez rodziców zabieramy ze sobą do Głubczyc.

      Informacje dla pracodawców o kursach proszę odebrać osobiście w sekretariacie szkoły po 23 sierpnia 2021 i dostarczyć je pracodawcy celem otrzymania wynagrodzenia za czas kursu

       

      Od 01.09.2021 do 24.09.2021 odbędą się turnusy kształcenia zawodowego w CKZ Kluczbork ul. M. Konopnickiej 11 w formie stacjonarnej.

      Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 8:00

      Fryzjer klasa III

      Operator obrabiarek skrawających klasa III

      Zapraszam ww. uczniów po odbiór skierowań dla pracodawców w sekretariacie młodzieżowym szkoły. Skierowania należy dostarczyć pracodawcy celem otrzymania wynagrodzenia za czas kursu.

      I. Sz.

    • Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/22
     • Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/22

     • Zapraszamy naszych uczniów w pierwszym dniu roku szkolnego 2021/22

      Przydział sal dla klas II - IV T i II-III BSIs

      01.09.2021r. godz. 8:00

      KLASA / WYCHOWAWCA / SALA / UWAGI

      II AT / mgr Jolanta Sarnicka / sala 1

      III Ta TE (po gimnazjum) / mgr Tomasz Materniak / sala 8

      IIITb TM (po gimnazjum) / mgr inż.Grzegorz Ośródka / sala 26

      III TA TE/TPS/TB (po 8 klasie) / mgr Aleksandra Juszczyszyn / sala 7

      III TB TM/TTK (po 8 klasie) / mgr Janusz Dajczak / sala 10

      IVa T / mgr Izabela Bieniek / sala 2

      IVb T / mgr Ewelina Palm / sala 22

      IIA BSIs (po 8 klasie) / mgr Mirosław Sterniuk / sala 5

      IIB BSIs (po 8 klasie) / mgr Krzysztof Kachel  / sala 23

      IIC BSIS (po 8 klasie) / mgr Roman Wątroba / sala 6

      IID BSIs (po 8 klasie) / mgr Aneta Chodura / sala 3

      III a BSIs (po gimnazjum) / mgr Joanna Sarna / sala 4

      III bBSIs (po gimnazjum) / dr mgr Katarzyna Bereta / sala 9

      III c BSIs (po gimnazjum) / mgr Jolanta Michalewska / sala PODN 4S

      IIIA BSIs (po 8 klasie) / mgr Jolanta Michalewska / sala PODN 4S / godz.9:30

      IIIB BSIs (po 8 klasie) / mgr Radosław Piasta / sala 30

      IIIC BSIS (po 8 klasie) / mgr inż. Mirosław Żuraw / sala 21

      Plan spotkania:
      8:00 - sprawdzenie obecności
      8:10 - 8:45 - przepisy sanitarne i zasady bezpieczeństwa obowiązujące
      w roku szkolnym 2021/2022
      8:45 - 9:30 - zajęcia organizacyjne z wychowawcą ( plan lekcji, wybór samorządu klasowego, przedstawienie kalendarza roku szkolnego 2021/2022
      9:30 - 10:25 - informacje dla uczniów dotyczące organizacji szczepień

       

      Przydział sal dla klas pierwszych BSIs

      01.09.2021r. godz. 9:00

      KLASA WYCHOWAWCA sala

      IA BSIs / mgr Dariusz Krzysztowczyk / sala 8

      IB BSIs / mgr Jacek Lewandowski / sala 7

      IC BSIs / mgr Ewa Bulak / sala 3

      Plan spotkania:
      9:00 - sala gimnastyczna ( przywitanie i przydział wychowawstw)
      10:00 - zajęcia w klasach ( przepisy sanitarne i zasady bezpieczeństwa
      obowiązujące w roku szkolnym 2020/2021
      10:30 - 11:30 - zajęcia z wychowawcą ( ( plan lekcji, zapoznanie z
      obiektem szkolnym z uwzględnieniem wejść do szkoły)
      11:30 - 12:20 - informacje dla uczniów dotyczące organizacji szczepień

      Przydział sal dla klas pierwszych Technikum

      01.09.2021r.godz. 10:00

      KLASA WYCHOWAWCA sala

      IAT / mgr Jacek Czerski / sala 6

      IBT / mgr Grażyna Kaniak / sala 5

      Plan spotkania:
      10:00 - sala gimnastyczna ( przywitanie i przydział wychowawstw)
      11:00 - zajęcia w klasach ( przepisy sanitarne i zasady bezpieczeństwa
      obowiązujące w roku szkolnym 2021/2022
      11:30 - 12:30 - zajęcia z wychowawcą ( plan lekcji, zapoznanie z
      obiektem szkolnym z uwzględnieniem wejść do szkoły)
      12:30 - 13:10 - informacje dla uczniów dotyczące organizacji

   • Godziny dzwonków

    Niedziela 05.12.2021