• Dla kandydata

   • Na zakładkach powyżej można zapoznać się z kierunkami proponowanymi przez naszą szkołę.

    Ponadto w każdej z nich znajdują się tabele, terminarze i wszystkie niezbędne dokumenty, podania i informacje.

    Tutaj znajduje się link do naboru do szkół ponadpodstawowych: Rejestracja internetowa kandydatów do szkół ponadpodstawowych

    • Nie staraj się zostać człowiekiem sukcesu, lecz człowiekiem wartościowym.
    • Albert Einstein
    • Odważnym człowiekiem jest nie ten, kto się niczego nie lęka. Lecz ten, którego szlachetna dusza swój lęk przezwycięża.
    • William Shakespear
    • Tylko ten jest wykształcony, kto nauczył się, jak się uczyć; kto nauczył się, jak przystosować się i zmieniać.
    • Carl Rogers