• O naszej szkole

   • Rys historyczny

    Zespół Szkół Nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego. Wcześniej Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych. A jeszcze wcześniej… nasza szkoła nosiła wiele innych nazw, istnieje już dziesiątki lat. Najpierw była placówką oświatową niemiecką, po wojnie od 1945 roku stała się polską.

    Szkoła miała wpływ na kształcenie zawodowe i wychowanie młodzieży, której umysły i ręce były potrzebne w gospodarce narodowej, zniszczonej przez okupanta. Po wojnie zapotrzebowanie na fachowców różnych specjalności było duże. Szkoła kształciła i zawsze wychowywała młodzież na uczciwych i prawych obywateli i dążyła, aby dobrze służyli Ojczyźnie i społeczności lokalnej. Takie przekonanie panuje w szkole nadal.

    Od 1945 roku w szkole pracowali nauczyciele, wychowawcy i instruktorzy zawodu oddani sprawie pedagogicznej, a w miarę upływu czasu i zmianie kadry pedagogicznej przychodzili nowi i kontynuowali dzieło swoich poprzedników.

    Patron Szkoły

    Przystępując do wyboru kandydatur, wzięto pod uwagę oczekiwania społeczności szkolnej, cechy oraz dokonania i wartości ponadczasowe, prezentowane przez przyszłego patrona. Powinien być to ktoś bliski uczniom, akceptowany przez nich, aby mogli się z nim utożsamiać. Autorytet, źródło wzorców, obowiązujących we wszystkich działaniach szkoły. Sądzimy, że nadanie imienia naszej szkole pozwoli na realizację wielu zadań wychowawczych. Będzie pomocą w kształceniu u uczniów przywiązania do szkoły i promowania jej pozytywnego wizerunku. Stwarzać też będzie sposobność do pozytywnego utożsamiania się z nią. Nasze działania zaczęliśmy od głosowania na posiedzeniu Rady Pedagogicznej 12 marca 2014 r,. w wyniku którego wybrano propozycję z największą liczbą głosów. Byli to Bohaterowie Westerplatte. Nauczyciele zgodnie uznali, że właściwy wybór  pozwoli odegrać wiodącą rolę w tworzeniu programu wychowawczego szkoły. Tę opinię podzielili również uczniowie i ich rodzice. Nauczyciele ZSP Nr 2 CKU w Kluczborku podjęli wiele zadań związanych z nadaniem Technikum Nr 2 imienia Bohaterów Westerplatte. Przygotowano konspekt lekcji wraz z kartami pracy na godziny wychowawcze, poświęcone przyszłemu patronowi. W gronie nauczycieli omówiono i przyjęto projekt sztandaru, a następnie  zamówiono jego wykonanie.

     

    Współcześnie

    Szkoła wciąż zmienia swój wizerunek. Jest otwarta dla ucznia i otoczenia biznesowego, posiada praktyczną i nowoczesną wizję edukacji ukierunkowaną na potrzeby rynku pracy. Uczniowie i rodzice szczególną uwagę zwracają na to, że szkoła jest szkołą bezpieczną i przyjazną - brak konfliktów, istnieje bardzo dobry kontakt między nauczycielami i uczniami oraz są możliwości nawiązania trwałych przyjaźni.

    Wyjątkowość szkoły tkwi w tym, że jest szkołą z przyszłością, stwarzającą szanse rozwoju każdemu uczniowi, nie ma w lokalnym środowisku takiego drugiego miejsca z bazą ukierunkowaną na potrzeby uczniów, w którym kształci się młodzież zawodowo w odtwarzanych kierunkach i nowych kierunkach kształcenia, zdobywa nowe umiejętności zawodowe, rozwija specjalizacje w kształceniu młodzieży i dorosłych.

    Absolwenci szkoły nie tylko radzą sobie na lokalnym rynku pracy (aktywni, przedsiębiorczy, samodzielni), ale są dobrze przygotowywani do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

    Z tego tytułu badana szkoła znana jest w środowisku jako: "NAJBARDZIEJ ZAWODOWA SZKOŁA W MIEŚCIE".

  • Aktualności

    • Praktyki - technik elektryk i mechatronik
     • Praktyki - technik elektryk i mechatronik

      Informuję, iż w terminie od 11.04.2022r. do 13.05.2022r. kieruję na praktykę uczniów klasy:

      - 3a T w zawodzie elektryk

      - 3b T w zawodzie mechatronik

      Dni 14.04, 15.04 oraz 19.04.2022r. są dla kierowanych uczniów wolne, ze względu na przerwę świąteczną. Proszę o tym poinformować pracodawców.

      Iwona Szczepanowska

    • Spotkanie z przedstawicielami Politechniki Opolskiej
     • Spotkanie z przedstawicielami Politechniki Opolskiej

      Dziś (07-04-2022) nasi maturzyści spotkali się z przedstawicielami Politechniki Opolskiej. Poznali kierunki oferowane przez uczelnię, otrzymali informatory oraz mieli możliwość zadawania pytań. Tego rodzaju spotkania na pewno pomagają uczniom w podejmowaniu świadomych wyborów edukacyjnych.

      Dominika Panek

    • Wyjazd na Targi "Przemysłowa Wiosna 2022" w Kielcach
     • Wyjazd na Targi "Przemysłowa Wiosna 2022" w Kielcach

      Reprezentacja naszej szkoły, wraz z uczniami innych szkół z Opolszczyzny wzięła udział w wyjeździe branżowym na Targi "Przemysłowa Wiosna" w Kielcach.

      Uczestnicy zobaczyli nowości z robotyki, automatyki, spawalnictwa, obróbki metalu z wykorzystaniem robotów, obrabiarek CNC oraz druku 3D.

      Ponadto zwiedziliśmy Zamek Królewski w Chęcinach oraz wzięliśmy udział w warsztatach n/t luminescencji w Energetycznym Centrum Nauki w Kielcach.

    • Targi Edukacyjne w Opatowie
     • Targi Edukacyjne w Opatowie

      Reprezentacja młodzieży kształcącej się w różnych zawodach, w dniu 31.03.2022r. wzięła udział w promocji szkoły na TARGACH EDUKACYJNYCH dla uczniów kl. VIII i ich rodziców z terenu gminy Łęka Opatowska w Szkole Podstawowej w Opatowie. Mamy nadzieję, że zobaczymy się we wrześniu w murach ZS Nr 2 CKU.

    • Wyniki egzaminów z kwalifikacji zawodowych
     • Wyniki egzaminów z kwalifikacji zawodowych

      W dniu 31.03.2022 w serisie SIPOPKZ udostępnione zostały wyniki egzaminów z kwalifikacji zawodowych w sesji styczeń 2022.

      Kody dostępu do serwisu kazdy zdający otrzymał w dniu egzaminu.

      Uczniowie i absolwenci, którzy otrzymali wynik negatywny maja możliwośc przystąpienia do egzaminu w sesji czerwiec 2022.

    • Światowy Dzień Poezji
     • Światowy Dzień Poezji

      21 marca 2022 r. obchodziliśmy Święto ustanowione przez UNESCO jesienią 1999 roku. Celem tego dnia była promocja czytania, pisania, publikowania i nauczania poezji na całym świecie. UNESCO zadeklarowało, że ten dzień ma „dać nowy impuls, aby docenić poezję, poprzeć krajowe, regionalne i międzynarodowe ruchy poetyckie”.

    • Konkurs czytelniczy „Zaczytana dwójka”
     • Konkurs czytelniczy „Zaczytana dwójka”

      Biblioteka Zespołu Szkół Nr 2 CKU w Kluczborku ogłasza konkurs czytelniczy pt. „Zaczytana dwójka”

      REGULAMIN KONKURSU:

      1.Organizatorem konkursu jest Biblioteka Zespołu Szkół Nr 2 CKU w Kluczborku.

      2. Celem konkursu jest:

      - popularyzacja zainteresowań czytelniczych wśród młodzieży,

      - podniesienie poziomu czytelnictwa,

    • Pomoc ofiarom wojny na Ukrainie
     • Pomoc ofiarom wojny na Ukrainie

      Społeczność ZS Nr 2 CKU też pomaga tak jak tylko potrafi.

      Dziękujemy bardzo, bardzo, bardzo, kolejny raz pokazaliśmy, że na Zespół Szkół Nr2 - Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kluczbork można ZAWSZE liczyć!

    • Kursy - kształcenie praktyczne
     • Kursy - kształcenie praktyczne

      Informuję, iż w terminie od 14.03.2022 do 08.04.2022 kieruję na turnus kształcenia zawodowego teoretycznego uczniów zawodów wymienionych poniżej.

      W związku z powyższym zapraszam uczniów, którzy jeszcze nie odebrali skierowań do sekretariatu ds. uczniowskich.

      Kierowani są uczniowie zawodów:

      CKZ Kluczbork:

    • Nadal doposażamy pracownie - dzięki firmie SIEGENIA
     • Nadal doposażamy pracownie - dzięki firmie SIEGENIA

      W dniu 03.03.2022 w siedzibie firmy SIEGENIA-Group Polska miało miejsce przekazanie doposażenia naszych pracowni w drukarkę oraz mysz bezprzewodową, w którym udział brali pani Magdalena Anuszkiewicz i pan Grzegorz Ośródka. Warto w tym miejscu przypomnieć, że firma Siegenia z Kluczborka od kilku lat ma patronat nad kierunkiem technik mechatronik i regularnie doposaża nasze pracownie, a uczniowie odbywają staże i praktyki w firmie. Cieszymy się z tak owocnej współpracy i liczymy na więcej

    • Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego
     • Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

      Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego został ustanowiony przez UNESCO 17 listopada 1999 roku. Jego data upamiętnia wydarzenia w Bangladeszu, gdzie w 1952 roku pięciu studentów uniwersytetu w Dhace zginęło podczas demonstracji, w której domagano się nadania językowi bengalskiemu statusu języka urzędowego. Według UNESCO, niemal połowa z 6000 języków świata jest zagrożona zanikiem w ciągu 2-3 pokoleń. Od 1950 r. zanikło 250 języków.

    • Umowa o współpracy - Aspöck Automotive Polska
     • Umowa o współpracy - Aspöck Automotive Polska

      W dniu 05-01-2022r. odbyło się uroczyste podpisanie umowy o współpracy, dotyczącej technikum mechatronicznego, pomiędzy Aspöck Automotive Polska a ZS Nr 2 CKU Kluczbork. W ramach tej umowy nasi uczniowie będą mogli liczyć na praktyki zawodowe, a nasze pracownie zostaną doposażone w dodatkowy sprzęt. Dziękujemy Aspöck Automotive Polska za zaufanie i liczymy na owocną współpracę.

  • Partnerzy

   • Lesaffre
   • Famak
   • Siegenia
   • Elektromatik
  • Godziny dzwonków

   Czwartek 09.02.2023
  • Kalendarz

    brak danych
  • Nasze media społecznościowe

  • Librus Synergia
  • Biuletyn informacji publicznej