• O naszej szkole

   • Rys historyczny

    Zespół Szkół Nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego. Wcześniej Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych. A jeszcze wcześniej… nasza szkoła nosiła wiele innych nazw, istnieje już dziesiątki lat. Najpierw była placówką oświatową niemiecką, po wojnie od 1945 roku stała się polską.

    Szkoła miała wpływ na kształcenie zawodowe i wychowanie młodzieży, której umysły i ręce były potrzebne w gospodarce narodowej, zniszczonej przez okupanta. Po wojnie zapotrzebowanie na fachowców różnych specjalności było duże. Szkoła kształciła i zawsze wychowywała młodzież na uczciwych i prawych obywateli i dążyła, aby dobrze służyli Ojczyźnie i społeczności lokalnej. Takie przekonanie panuje w szkole nadal.

    Od 1945 roku w szkole pracowali nauczyciele, wychowawcy i instruktorzy zawodu oddani sprawie pedagogicznej, a w miarę upływu czasu i zmianie kadry pedagogicznej przychodzili nowi i kontynuowali dzieło swoich poprzedników.

    Patron Szkoły

    Przystępując do wyboru kandydatur, wzięto pod uwagę oczekiwania społeczności szkolnej, cechy oraz dokonania i wartości ponadczasowe, prezentowane przez przyszłego patrona. Powinien być to ktoś bliski uczniom, akceptowany przez nich, aby mogli się z nim utożsamiać. Autorytet, źródło wzorców, obowiązujących we wszystkich działaniach szkoły. Sądzimy, że nadanie imienia naszej szkole pozwoli na realizację wielu zadań wychowawczych. Będzie pomocą w kształceniu u uczniów przywiązania do szkoły i promowania jej pozytywnego wizerunku. Stwarzać też będzie sposobność do pozytywnego utożsamiania się z nią. Nasze działania zaczęliśmy od głosowania na posiedzeniu Rady Pedagogicznej 12 marca 2014 r,. w wyniku którego wybrano propozycję z największą liczbą głosów. Byli to Bohaterowie Westerplatte. Nauczyciele zgodnie uznali, że właściwy wybór  pozwoli odegrać wiodącą rolę w tworzeniu programu wychowawczego szkoły. Tę opinię podzielili również uczniowie i ich rodzice. Nauczyciele ZSP Nr 2 CKU w Kluczborku podjęli wiele zadań związanych z nadaniem Technikum Nr 2 imienia Bohaterów Westerplatte. Przygotowano konspekt lekcji wraz z kartami pracy na godziny wychowawcze, poświęcone przyszłemu patronowi. W gronie nauczycieli omówiono i przyjęto projekt sztandaru, a następnie  zamówiono jego wykonanie.

     

    Współcześnie

    Szkoła wciąż zmienia swój wizerunek. Jest otwarta dla ucznia i otoczenia biznesowego, posiada praktyczną i nowoczesną wizję edukacji ukierunkowaną na potrzeby rynku pracy. Uczniowie i rodzice szczególną uwagę zwracają na to, że szkoła jest szkołą bezpieczną i przyjazną - brak konfliktów, istnieje bardzo dobry kontakt między nauczycielami i uczniami oraz są możliwości nawiązania trwałych przyjaźni.

    Wyjątkowość szkoły tkwi w tym, że jest szkołą z przyszłością, stwarzającą szanse rozwoju każdemu uczniowi, nie ma w lokalnym środowisku takiego drugiego miejsca z bazą ukierunkowaną na potrzeby uczniów, w którym kształci się młodzież zawodowo w odtwarzanych kierunkach i nowych kierunkach kształcenia, zdobywa nowe umiejętności zawodowe, rozwija specjalizacje w kształceniu młodzieży i dorosłych.

    Absolwenci szkoły nie tylko radzą sobie na lokalnym rynku pracy (aktywni, przedsiębiorczy, samodzielni), ale są dobrze przygotowywani do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

    Z tego tytułu badana szkoła znana jest w środowisku jako: "NAJBARDZIEJ ZAWODOWA SZKOŁA W MIEŚCIE".

  • Aktualności

     • Powiatowy turniej halowej piłki nożnej dziewcząt

      Dnia 20.01.2023r odbyły się Mistrzostwa Powiatu Kluczborskiego w halowej piłce nożnej dziewcząt. Po zaciętej i wyrównanej rywalizacji nasze uczennice zajęły III miejsce.

      Naszą szkołę reprezentowały:

      1. Andrusyszyn Anna 2BT 2. Gburek Anna 4ApT 3. Margoś Kinga 3B BSI 4. Nasiadek Daria 3ApT 5. Ptak Justyna 3BT 6. Skąpska Angelika 3B BSI 7. Stępień Justyna 3D BSI 8. Więcław Zuzanna 3ApT 9. Puc Wiktoria Ic BSIs

     • Tomasz Materniak

      Dnia 17.01.2023r. odbyły się powiatowe zawody halowej piłki nożnej chłopców. Naszą szkołę reprezentowali następujący uczniowie:

      1.Atłachowicz Adam 4ApT
      2.Begar Dawid 4ApT
      3.Boduch Kacper 1AT
      4.Domagała Tomasz 4ApT
      5.Filarski Dawid 4ApT
      6.Krawczyk Jakub 3ApT
      7.Śmiałek Kacper 4ApT
      8.Wicher Miłosz 4ApT
      9.Wietecki Jakub 3ABSI
      10.Woźnik Paweł 4ApT

    • Konkurs „Najlepszy czytelnik roku”
     • Konkurs „Najlepszy czytelnik roku”

      Regulamin konkursu

      Cele konkursu:

      Promocja czytelnictwa wśród uczniów.

      Utrwalanie nawyku obcowania z książką.

      Podnoszenie kultury czytelniczej.

      Kształtowanie umiejętności czytania ze zrozumieniem i przekazywania zapamiętanych treści.

      Zasady konkursu:

      Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich czytelników biblioteki w ZS Nr 2

    • WYNIKI KONKURSU NA NAJŁADNIEJSZĄ KARTKĘ ŚWIĄTECZNĄ - BOŻE NARODZENIE
     • WYNIKI KONKURSU NA NAJŁADNIEJSZĄ KARTKĘ ŚWIĄTECZNĄ - BOŻE NARODZENIE

      Organizatorami konkursu byli pracownicy biblioteki w ZS Nr 2 CKU w Kluczborku. Do konkursu na „Najładniejszą kartkę świąteczną” przystąpiło 20 uczniów. Kartki świąteczne zgłoszone do konkursu wykonano dowolną techniką plastyczną w formie (rysunkowej, malarskiej, papierowego kolażu) w formacie A4 i A5. Komisja oceniająca prace konkursowe wybrała i nagrodziła 3 najładniejsze kartki świąteczne.

    • Dlaczego warto czytać książki?
     • Dlaczego warto czytać książki?

      Zajęcia czytelnicze dla klasy 4BpT w BMiGP w Kluczborku odbyły się 9 grudnia 2022 r. Powyższe spotkanie miało na celu rozwijanie aktywności czytelniczej uczniów oraz wdrażanie w działania sprzyjające ich rozwojowi i zainteresowaniom. Podczas zajęć uczniowie obejrzeli ciekawą prezentację multimedialną dzięki, której wzbogacili swoją wiedzę na temat powodów, dla których warto czytać książki. Prezentację i ciekawe zajęcia czytelnicze przygotowała Pani Beata Gwozdecka. Opiekę nad młodzieżą sprawowała mgr J. Nakonieczna.

    • Informacja w mediach
     • Informacja w mediach

      Zajęcia biblioteczne w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej - Filii w Kluczborku odbyły się 09.12.2022 r. W zajęciach uczestniczyli uczniowie klasy 2AT. Na zaproszenie Pani E. Dolaty - Makuch uczniowie obejrzeli ciekawą prezentację multimedialną poświęconą informacji w mediach. Dzięki przeprowadzonej lekcji uzyskali wiedzę dotyczącą informacji w mediach oraz technik manipulowania informacją. Powyższe zajęcia wzbogaciły ich wiedzę i umiejętności o nowe doświadczenia związane z informacją w mediach. Opiekę na młodzieżą sprawowała mgr J. Nakonieczna.

    • Dalsza współpraca z Tauron Dystrybucja S.A.
     • Dalsza współpraca z Tauron Dystrybucja S.A.

      W dniu 7.12.2022 odbyło się spotkanie z przedstawicielami Tauron Dystrybucja S.A., p. Grzegorzem Biernackim, Z-Cą Dyrektora Ds. Serwisu Sieciowego i p. Joanną Jaźwą, Starszym Specjalistą ds. Personalnych. Przekazali na ręce naszych uczniów i p. Dyrektor sprzęt elektryczny🔌💡, który będzie wykorzystywany podczas zajęć praktycznych w naszych pracowniach. Ponadto odbył się wykład i dyskusja n/t dystrybucji energii ⚡️realizowanej przez spółkę. Nasi uczniowie otrzymali również zaproszenie do zasilenia szeregów pracowników 👷spółki Tauron po zakończeniu szkoły.

    • Milion na bank
     • Milion na bank

      "Zapraszamy naszych uczniów do udziału w konkursie edukacyjnym MILION NA BANK 💪 To łatwe, rejestrujesz się⌨️, bierzesz udział w grze inwestycyjnej online 🥇🥈🥉 - a możesz wygrać prawdziwe pieniądze💰💵💲! Zgłoszenia do P. Kotowicza i K. Twardowskiej."

    • KWESTA ULICZNA PCK
     • KWESTA ULICZNA PCK

      25.11.2022r. uczniowie naszej szkoły brali udział w kweście ulicznej PCK, której celem było zebranie funduszy na pomoc socjalną dla dzieci z ubogich rodzin z terenu naszego powiatu. Zebrano 345,84 zł. Kwestowali: Magdalena Zaremba, Socha Paulina, Zalewska Anna, Urbanik Ola, Drong Natalia, Nowińska Patrycja, Jerz Sebastian, Kostrzewa Miłosz, Strzoda Bartosz, Biedal Wojciech. Dziękujemy

    • Spotkanie Rady Młodzieżowej w Opolu
     • Spotkanie Rady Młodzieżowej w Opolu

      W dniu 21.11.2022roku nasza młodzież uczestniczyła

      w Panelu dyskusyjnym Rady Dzieci i Młodzieży „Polska szkoła XXI wieku” zorganizowanym przez Opolski Urząd Wojewódzki.

      Tematem debaty było przedstawienie problemów szkolnych jakich jak hejt, przemoc, oszustwa, zaburzenie relacji międzyludzkich, rozproszenie uwagi i brak koncentracji.

    • Wybory do Samorządu Szkolnego
     • Wybory do Samorządu Szkolnego

      W dniach 16-17 listopada 2022roku, w naszej szkole zostały przeprowadzone wybory do Samorządu Szkolnego. W wyniku głosowania wybrano następujących kandydatów: Justynę Ptak, Mariusza Łuszczyńskiego i Marcela Jakubowskiego. Gratulujemy i życzymy owocnej pracy.

      Przemysław Kotowicz

  • Partnerzy

   • Lesaffre
   • Famak
   • Siegenia
   • Elektromatik
  • Godziny dzwonków

   Czwartek 09.02.2023
  • Kalendarz

    brak danych
  • Nasze media społecznościowe

  • Librus Synergia
  • Biuletyn informacji publicznej