• O naszej szkole

   • Rys historyczny

    Zespół Szkół Nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego. Wcześniej Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych. A jeszcze wcześniej… nasza szkoła nosiła wiele innych nazw, istnieje już dziesiątki lat. Najpierw była placówką oświatową niemiecką, po wojnie od 1945 roku stała się polską.

    Szkoła miała wpływ na kształcenie zawodowe i wychowanie młodzieży, której umysły i ręce były potrzebne w gospodarce narodowej, zniszczonej przez okupanta. Po wojnie zapotrzebowanie na fachowców różnych specjalności było duże. Szkoła kształciła i zawsze wychowywała młodzież na uczciwych i prawych obywateli i dążyła, aby dobrze służyli Ojczyźnie i społeczności lokalnej. Takie przekonanie panuje w szkole nadal.

    Od 1945 roku w szkole pracowali nauczyciele, wychowawcy i instruktorzy zawodu oddani sprawie pedagogicznej, a w miarę upływu czasu i zmianie kadry pedagogicznej przychodzili nowi i kontynuowali dzieło swoich poprzedników.

    Patron Szkoły

    Przystępując do wyboru kandydatur, wzięto pod uwagę oczekiwania społeczności szkolnej, cechy oraz dokonania i wartości ponadczasowe, prezentowane przez przyszłego patrona. Powinien być to ktoś bliski uczniom, akceptowany przez nich, aby mogli się z nim utożsamiać. Autorytet, źródło wzorców, obowiązujących we wszystkich działaniach szkoły. Sądzimy, że nadanie imienia naszej szkole pozwoli na realizację wielu zadań wychowawczych. Będzie pomocą w kształceniu u uczniów przywiązania do szkoły i promowania jej pozytywnego wizerunku. Stwarzać też będzie sposobność do pozytywnego utożsamiania się z nią. Nasze działania zaczęliśmy od głosowania na posiedzeniu Rady Pedagogicznej 12 marca 2014 r,. w wyniku którego wybrano propozycję z największą liczbą głosów. Byli to Bohaterowie Westerplatte. Nauczyciele zgodnie uznali, że właściwy wybór  pozwoli odegrać wiodącą rolę w tworzeniu programu wychowawczego szkoły. Tę opinię podzielili również uczniowie i ich rodzice. Nauczyciele ZSP Nr 2 CKU w Kluczborku podjęli wiele zadań związanych z nadaniem Technikum Nr 2 imienia Bohaterów Westerplatte. Przygotowano konspekt lekcji wraz z kartami pracy na godziny wychowawcze, poświęcone przyszłemu patronowi. W gronie nauczycieli omówiono i przyjęto projekt sztandaru, a następnie  zamówiono jego wykonanie.

     

    Współcześnie

    Szkoła wciąż zmienia swój wizerunek. Jest otwarta dla ucznia i otoczenia biznesowego, posiada praktyczną i nowoczesną wizję edukacji ukierunkowaną na potrzeby rynku pracy. Uczniowie i rodzice szczególną uwagę zwracają na to, że szkoła jest szkołą bezpieczną i przyjazną - brak konfliktów, istnieje bardzo dobry kontakt między nauczycielami i uczniami oraz są możliwości nawiązania trwałych przyjaźni.

    Wyjątkowość szkoły tkwi w tym, że jest szkołą z przyszłością, stwarzającą szanse rozwoju każdemu uczniowi, nie ma w lokalnym środowisku takiego drugiego miejsca z bazą ukierunkowaną na potrzeby uczniów, w którym kształci się młodzież zawodowo w odtwarzanych kierunkach i nowych kierunkach kształcenia, zdobywa nowe umiejętności zawodowe, rozwija specjalizacje w kształceniu młodzieży i dorosłych.

    Absolwenci szkoły nie tylko radzą sobie na lokalnym rynku pracy (aktywni, przedsiębiorczy, samodzielni), ale są dobrze przygotowywani do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

    Z tego tytułu badana szkoła znana jest w środowisku jako: "NAJBARDZIEJ ZAWODOWA SZKOŁA W MIEŚCIE".

  • Aktualności

     • #SzkołaDoHymnu

      Z okazji zbliżającego się Święta Niepodległości już po raz 5 włączyliśmy się do ogólnopolskiej akcji Szkoła do Hymnu.

      Akcja polega na odśpiewaniu przez społeczność szkolną czterech zwrotek Mazurka Dąbrowskiego – wykonanie hymnu odbyło się 8 listopada o symbolicznej godzinie 11:11.

    • Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych
     • Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych

      W październiku obchodziliśmy Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych. Hasłem przewodnim tego roku było: „Czytanie dla pokoju”.

      W trosce o dzieci i ich emocje uczniowie klasy 3B BSI przygotowali gazetkę poświęconą „Czytaniu dla pokoju”. Spośród wielu książek dla dzieci uczniowie wybrali najciekawsze ich zdaniem, tytuły poruszające emocje dzieci szczególnie w czasie wojny.

    • Udział w tworzeniu najdłuższego katalogu dobrych książek
     • Udział w tworzeniu najdłuższego katalogu dobrych książek

      Udział w tworzeniu najdłuższego katalogu dobrych książek

      We wrześniu br. korzystając z zaproszenia RZPWE Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej Filii w Kluczborku w tworzeniu najdłuższego katalogu dobrych książek zaproponowałam młodzieży udział w realizacji powyższego pomysłu.

      Do wspólnej zabawy czytelniczej, polegającej na stworzeniu katalogu ciekawych książek w formie leporello (harmonijki), który będzie rekomendował innym książki warte przeczytania zgłosił się uczeń klasy 3B BSI Paweł Dubiel.

    • Narodowe Czytanie „Ballad i romansów” A. Mickiewicza
     • Narodowe Czytanie „Ballad i romansów” A. Mickiewicza

      Narodowe Czytanie „Ballad i romansów” A. Mickiewicza

      W sobotę 3 września 2022 r. słuchacze semestru 5a LO dla Dorosłych uczestniczyli w akcji Narodowe Czytanie „Ballad i romansów” A. Mickiewicza. Podczas lekcji języka polskiego czytali fragmenty dzieła wieszcza narodowego. Powyższą, ogólnopolską akcję zainicjowała Para Prezydencka. Celem powyższego przedsięwzięcia była popularyzacja czytelnictwa ze zwróceniem uwagi na potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia własnej tożsamości.

    • „Podziel się książką”
     • „Podziel się książką”

      Projekt czytelniczy pt. „Podziel się książką”

      Cele projektu

      Promocja czytelnictwa wśród młodzieży.

      Cele szczegółowe:

      - zachęcanie uczniów do sięgania po literaturę piękną i książki popularnonaukowe,
      - rozwijanie wyobraźni,
      - doskonalenie umiejętności językowych,
      - wyrabianie nawyków pożytecznego spędzania wolnego czasu,
      - wspomaganie rozwoju emocjonalnego, dostarczanie pozytywnych przeżyć, budowanie poczucia własnej wartości, - uczenie wartości moralnych,
      - rozwijanie zainteresowań.

    • „Czytaj, bo warto!”
     • „Czytaj, bo warto!”

      Projekt czytelniczy pt. „Czytaj, bo warto!”

      Cele projektu

      Promocja czytelnictwa wśród młodzieży.

      Cele szczegółowe:

      - zachęcanie uczniów do sięgania po literaturę piękną i książki popularnonaukowe,
      - rozwijanie wyobraźni,
      - doskonalenie umiejętności językowych,
      - wyrabianie nawyków pożytecznego spędzania wolnego czasu,
      - wspomaganie rozwoju emocjonalnego, dostarczanie pozytywnych przeżyć, budowanie poczucia własnej wartości,
      - rozwijanie zainteresowań.

    • Projekt czytelniczy „ Moje preferencje czytelnicze”
     • Projekt czytelniczy „ Moje preferencje czytelnicze”

      Projekt był realizowany z udziałem klasy 3Bp BSI od 17.01.2022 r. do 31.05. 2022 r. Udział w projekcie miał na celu:

      • upowszechnianie czytelnictwa,
      • rozwijanie zainteresowań uczniów,
      • spędzanie wolnego czasu.

      Młodzież w ramach projektu przygotowała ankietę, której celem było zbadanie zainteresowań i potrzeb czytelniczych uczniów. Największą popularnością wśród ankietowanych cieszyła się literatura młodzieżowa. Chłopcy najchętniej czytali książki o tematyce przygodowej. Dziewczęta sięgały po literaturę młodzieżową, romanse i powieści obyczajowe. W centrum zainteresowania znalazły się również książki odwołujące się do historii i mitologii. Najmniejszym zainteresowaniem cieszyła się literatura reportażowa i popularno - naukowa. Preferowane przez młodzież formy spędzania czasu wolnego dotyczyły spotkań towarzyskich, komputerów i Internetu.

    • Projekt czytelniczy „Książka rozświetla mój świat”
     • Projekt czytelniczy „Książka rozświetla mój świat”

      Cele projektu

      Promocja czytelnictwa wśród młodzieży.

      Cele szczegółowe:

      - zachęcanie uczniów do sięgania po literaturę piękną i książki popularnonaukowe,
      - rozwijanie wyobraźni,
      - doskonalenie umiejętności językowych,
      - wyrabianie nawyków pożytecznego spędzania wolnego czasu,
      - wspomaganie rozwoju emocjonalnego, dostarczanie pozytywnych przeżyć, budowanie poczucia własnej wartości, - uczenie wartości moralnych,
      - rozwijanie zainteresowań.

    • Projekt czytelniczy „Mój ulubiony bohater książkowy”
     • Projekt czytelniczy „Mój ulubiony bohater książkowy”

      Projekt był realizowany z udziałem klasy 3b BSI od 12.01.2022 r. do 03.06.2022 r. Udział w powyższym projekcie miał na celu:

      • upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród młodzieży,
      • kształtowanie postaw i wychowanie do wartości,
      • przekazywanie za pośrednictwem ksi
    • Projekt czytelniczy „Książka dobra jest na wszystko”
     • Projekt czytelniczy „Książka dobra jest na wszystko”

      Powyższy projekt przygotowano dla klasy 3Ap BSI.

      Czas trwania projektu: 28.01.2022 r. do 31.05.2022 r.

      Cel główny projektu: promocja literatury i czytelnictwa wśród uczniów BSI.

      Założenia projektu: kształcenie nawyków czytelniczych uczniów, rozwijanie i poszerzanie wiedzy o świecie, wspomaganie rozwoju emocjonalnego i moralnego.

    • "Nagrane, zarejestrowane - dostępne tu i tam... "!
     • "Nagrane, zarejestrowane - dostępne tu i tam... "!

      W ramach projektu "Nagrane, zarejestrowane - dostępne tu i tam... "! otrzymaliśmy sprzęt nagłaśniający, ale to nie wszystko!
      Nasi uczniowie wraz z innymi beneficjentami zostali przeszkoleni z obsługi sprzętu, jak również z zakresu tworzenia podcastów, wideobloga i streamingu.

    • 1A BSI - Elektryk
     • 1A BSI - Elektryk

      Uczniowie klasy 1A BSI w zawodzie elektryk, w ramach praktycznej nauki zawodu realizowanej w szkole, brali udział w montażu rozdzielnicy elektrycznej w jednej z sal lekcyjnych.

      Opiekun: P. Kotowicz.

    • Projekt czytelniczy „Przystanek książka”
     • Projekt czytelniczy „Przystanek książka”

      Cele projektu

      Promocja czytelnictwa wśród młodzieży.

      Cele szczegółowe:

      • zachęcanie uczniów do sięgania po literaturę piękną i książki popularnonaukowe,
      • rozwijanie wyobraźni,
      • doskonalenie umiejętności językowych,
      • wyrabianie nawyków pożytecznego spędzania wolnego czasu,
      • wspomaganie rozwoju emo
    • Projekt czytelniczy „Książka moim przyjacielem”
     • Projekt czytelniczy „Książka moim przyjacielem”

      Cele projektu

      Promocja czytelnictwa wśród młodzieży.

      Cele szczegółowe:

      • zachęcanie uczniów do sięgania po literaturę piękną i książki popularnonaukowe,
      • rozwijanie wyobraźni,
      • doskonalenie umiejętności językowych,
      • wyrabianie nawyków pożytecznego spędzania wolnego czasu,
      • wspomaganie rozwoju
    • Projekt czytelniczy „Magia czytania”
     • Projekt czytelniczy „Magia czytania”

      Powyższy projekt przygotowano dla klasy 2A BSI.

      Czas trwania projektu: 01.03 do 31.05.2022 r.

      Cel główny projektu: promocja literatury i czytelnictwa wśród uczniów BSI.

      Założenia projektu: kształcenie nawyków czytelniczych.

      Cele szczegółowe:

      · zachęcanie uczniów do sięgania po literaturę piękną i książki popularnonaukowe,

    • Projekt czytelniczy „Lubimy czytać”
     • Projekt czytelniczy „Lubimy czytać”

      Powyższy projekt przygotowano dla klasy 1A BSI.

      Czas trwania projektu: 09.12.2021 r. do 28.01.2022 r.

      Cel główny projektu: promocja literatury i czytelnictwa wśród uczniów BSI.

      Założenia projektu: kształcenie nawyków czytelniczych, rozwijanie i poszerzanie wiedzy o świecie, wspomaganie rozwoju emocjonalnego i moralnego uczniów.

  • Partnerzy

   • Lesaffre
   • Famak
   • Siegenia
   • Elektromatik
  • Godziny dzwonków

   Czwartek 09.02.2023
  • Kalendarz

    brak danych
  • Nasze media społecznościowe

  • Librus Synergia
  • Biuletyn informacji publicznej