• Nagrody za osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej w roku szkolnym 2020/2021
     • Nagrody za osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej w roku szkolnym 2020/2021

     • Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Starosta Kluczborski Mirosław Birecki oraz Wicestarosta Lesław Czernik wręczyli nagrody nauczycielom szkół ponadpodstawowych i placówek oświatowych powiatu kluczborskiego.

      Nagrody za osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej w roku szkolnym 2020/2021 otrzymali:

      1. Halina Maras-Pawliszyn – nauczyciel - konsultant w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku,

      2. Iwona Szczepanowska – kierownik szkolenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 2-CKU w Kluczborku,

      3. Grzegorz Ośródka - nauczyciel teoretycznych przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Nr 2-CKU w Kluczborku,

      4. Rajmund Kinder – nauczyciel praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół Nr 2-CKU w Kluczborku,

      5. Jacek Czerski - nauczyciel wychowania fizycznego w Zespole Szkół Nr 2-CKU w Kluczborku,

      6. Alicja Krzak-Gliwa – psycholog w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Kluczborku,

      7. Anna Töppich - wicedyrektor w Zespole Szkół Licealno- Technicznych w Kluczborku,

      8. Aneta Zawada-Paszko – nauczycielka języka niemieckiego w Zespole Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku,

      9. Rafał Panaszek - nauczyciel wychowania fizycznego w Zespole Szkół Licealno- Technicznych w Kluczborku,

      10. Dorota Lewicka - nauczycielka języka polskiego i bhp w Zespole Szkół Nr 1 w Kluczborku,

      11. Jarosław Strzelczyk – nauczyciel wychowania fizycznego w Zespole Szkół Nr 1 w Kluczborku,

      12. Alicja Dmytruszyńska – nauczycielka przedmiotów zawodowych z zakresu ekonomii w Zespole Szkół Nr 1 w Kluczborku,

      13. Jolanta Turczyńska-Śpiewak - wicedyrektor w Zespole Szkół Nr 1 w Kluczborku,

      14. Alicja Oczowińska – nauczycielka języka polskiego i historii w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Konopnickiej w Kluczborku,

      15. dr Teresa Segiet - nauczycielka kształcenia zintegrowanegow Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Konopnickiej w Kluczborku,

      16. Katarzyna Chwiłka – wychowawca internatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Konopnickiej w Kluczborku,

      17. Dominika Mazurek - nauczycielka matematyki w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Adama Mickiewicza w Kluczborku,

      18. Piotr Ostrowski – nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Adama Mickiewicza w Kluczborku,

      19. Dariusz Kowalik - nauczyciel fizyki w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Adama Mickiewicza w Kluczborku,

      20. Jadwiga Pocheć - nauczycielka teoretycznych przedmiotów zawodowych w Centrum Kształcenia Zawodowego w Kluczborku,

      21. Krzysztof Bednarski - kierownik internatu w Centrum Kształcenia Zawodowego w Kluczborku,

      22. Anna Dzierżan – dyrektor Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku,

      23. Anita Kieslich – dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kluczborku.

      Nagrodzonym nauczycielom serdecznie gratulujemy!

      Uroczystość, na której obecni byli także przewodniczący Rady Powiatu w Kluczborku Andrzej Olech, przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Rozwoju Rodziny Rady Powiatu w Kluczborku Robert Wietrzyk, i przedstawiciele związków zawodowych działających na terenie powiatu kluczborskiego, uświetnił śpiew Sary Fuks ze Studia Piosenki Centrum Kultury w Kluczborku.

    • Projekt czytelniczy „Magiczna moc książki”
     • Projekt czytelniczy „Magiczna moc książki”

     • Projekt czytelniczy „Magiczna moc książki”

      Projekt był realizowany z udziałem klasy 1B T od 22.09.2021 r.  Udział w projekcie „Magiczna moc książki” miał na celu:

      • upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród młodzieży,

      • kształtowanie postaw i wychowanie do wartości,

      • przekazywanie za pośrednictwem książki wartości moralnych,

      • wyzwalanie pozytywnych emocji,

      • rozwijanie wyobraźni, koncentracji i uwagi oraz zdolności twórczego myślenia. 

      Młodzież klasy 1B T od początku zainteresowała się powyższym projektem, z chęcią pracowała pod kierunkiem nauczyciela wykonując poszczególne zadania. Wypożyczała nowości wydawnicze zakupione w ramach udziału naszej szkoły w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa. Przygotowała wystawę promującą czytelnictwo z okazji Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych. Rozwiązywała ciekawe quizy i testy o książkach, bibliotece, polskich poetach i bohaterach literackich. 

      Bardzo dziękuję młodzieży za udział w powyższym projekcie i zapraszam do udziału w kolejnych zmaganiach zawartych w wymaganiach projektowych. 

      Opracowała mgr J. Nakonieczna 

    • Mistrzostwa Powiatu kluczborskiego w piłce nożnej chłopców
     • Mistrzostwa Powiatu kluczborskiego w piłce nożnej chłopców

     • Dnia 20.10.2021 r. odbyły się Mistrzostwa Powiatu kluczborskiego w piłce nożnej chłopców. Po zaciętej rywalizacji nasi zawodnicy zajęli II miejsce. Naszą szkołę reprezentowali:

      1. Begar             Dawid

      2. Filarski           Dawid

      3. Śmiałek          Kacper

      4. Prządka         Bartłomiej

      5. Smolarz         Jakub

      6. Stengritt         Paweł

      7. Wietecki        Jakub

      8. Wojnarowski  Adrian

      Opiekun: Mirosław Sterniuk

    • Mistrzostwa Powiatu kluczborskiego w piłce nożnej dziewcząt
     • Mistrzostwa Powiatu kluczborskiego w piłce nożnej dziewcząt

     • Dnia 21.10.2021 r. odbyły się Mistrzostwa Powiatu kluczborskiego w piłce nożnej dziewcząt. Po zaciętej rywalizacji nasze zawodniczki zajęły 3 miejsce. Naszą szkołę reprezentowały następujące uczennice:

      1. Brewus Aleksandra

      2. Garbicz Magdalena

      3. Gburek Anna

      4. Grzegorczyk Wiktoria

      5. Margoś Kinga

      6. Nasiadek Daria

      7. Olszewska Anastazja

      8. Skąpska Angelika

      9. Stępień Justyna

      10. Ziubroniewicz Dobrosława

      Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

      Opiekunowie: Tomasz Materniak, Jacek Czerski

   • Godziny dzwonków

    Środa 05.10.2022