• Wyniki egzaminów z kwalifikacji zawodowych
     • Wyniki egzaminów z kwalifikacji zawodowych

     • W dniu 31.03.2022 w serisie SIPOPKZ udostępnione zostały wyniki egzaminów z kwalifikacji zawodowych w sesji styczeń 2022. 

      Kody dostępu do serwisu kazdy zdający otrzymał w dniu egzaminu.

      Uczniowie i absolwenci, którzy otrzymali wynik negatywny maja możliwośc przystąpienia do egzaminu w sesji czerwiec 2022.

      Deklaracje ostatecznie można składać do 7.04.2022r. w gabinecie nr 11 u p. Joanny Sarny. Druk deklaracji można pobrać ze strony OKE Wrocław lub są wywieszone na drzwiach gabinetu nr 11.

    • Konkurs czytelniczy „Zaczytana dwójka”
     • Konkurs czytelniczy „Zaczytana dwójka”

     • Biblioteka Zespołu Szkół Nr 2 CKU w Kluczborku ogłasza konkurs czytelniczy pt. „Zaczytana dwójka”

      REGULAMIN KONKURSU:

      1.Organizatorem konkursu jest Biblioteka Zespołu Szkół Nr 2 CKU w Kluczborku.

      2. Celem konkursu jest:

      - popularyzacja zainteresowań czytelniczych wśród młodzieży,

      - podniesienie poziomu czytelnictwa,

      - korzystanie ze zbiorów dostępnych w bibliotece.

      3. Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów.

      4.Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest systematyczne wypożyczanie i czytanie jak największej liczby książek dostępnych w bibliotece.

      6. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z możliwością umieszczania wizerunku uczestnika w materiałach promocyjnych i na stronie internetowej.

      4. Konkurs trwa od 23 marca do 27 maja 2022 r. W tym czasie będzie tworzony ranking, mający na celu wyłonienie najlepszych czytelników.

      6. Laureaci konkursu zostaną wyłonieni przez Komisję Konkursową.

      7.Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie szkoły.

      8. Zwycięzcy konkursu otrzymają dyplomy i nagrody książkowe.

    • Pomoc ofiarom wojny na Ukrainie
     • Pomoc ofiarom wojny na Ukrainie

     • Społeczność ZS Nr 2 CKU też pomaga tak jak tylko potrafi.

      Dziękujemy bardzo, bardzo, bardzo, kolejny raz pokazaliśmy, że na Zespół Szkół Nr2 - Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kluczbork można ZAWSZE liczyć!

    • Kursy - kształcenie praktyczne
     • Kursy - kształcenie praktyczne

     • Informuję, iż w terminie od 14.03.2022 do 08.04.2022 kieruję na turnus kształcenia zawodowego teoretycznego uczniów zawodów wymienionych poniżej.

      W związku z powyższym zapraszam uczniów, którzy jeszcze nie odebrali skierowań do sekretariatu ds. uczniowskich.

      Kierowani są uczniowie zawodów:

      CKZ Kluczbork:

      - sprzedawca, stopień I

      - piekarz, stopień I

      CKZ Nysa:

      - monter zabudowy, robót wykończeniowych w budownictwie, stopień I

      CKZ Głubczyce:

      -elektryk, stopień I

      Iwona Szczepanowska

    • Nadal doposażamy pracownie - dzięki firmie SIEGENIA
     • Nadal doposażamy pracownie - dzięki firmie SIEGENIA

     • W dniu 03.03.2022 w siedzibie firmy SIEGENIA-Group Polska miało miejsce przekazanie doposażenia naszych pracowni w drukarkę oraz mysz bezprzewodową, w którym udział brali pani Magdalena Anuszkiewicz i pan Grzegorz Ośródka. Warto w tym miejscu przypomnieć, że firma Siegenia z Kluczborka od kilku lat ma patronat nad kierunkiem technik mechatronik i regularnie doposaża nasze pracownie, a uczniowie odbywają staże i praktyki w firmie. Cieszymy się z tak owocnej współpracy i liczymy na więcej 

   • Godziny dzwonków

    Środa 05.10.2022