• Turnusy kształcenia zawodowego
     • Turnusy kształcenia zawodowego

     • Informuję uczniów BSIs: 

      od 01.09.2021 do 24.09.2021 odbędą się turnusy kształcenia zawodowego w ZSM w Głubczycach ul. Aleja Śląska 1 w formie stacjonarnej. Zajęcia w poniedziałek 01.09.2021 rozpoczną się o godzinie 10:00

      w zawodzie: elektryk, kod 741103 stopień III

      w zawodzie: elektromechanik pojazdów samochodowych, kod 741203 stopień II

      Zapraszam ww. uczniów po odbiór skierowań na kursy oraz do internatu w Głubczycach w sekretariacie młodzieżowym szkoły. Skierowanie jedno należy dostarczyć pracodawcy celem otrzymania wynagrodzenia za czas kursu. Pozostałe dokumenty wypełnione i podpisane przez rodziców zabieramy ze sobą do Głubczyc.

      Informacje dla pracodawców o kursach proszę odebrać osobiście w sekretariacie szkoły po 23 sierpnia 2021 i dostarczyć je pracodawcy celem otrzymania wynagrodzenia za czas kursu

       

      Od 01.09.2021 do 24.09.2021 odbędą się turnusy kształcenia zawodowego w CKZ Kluczbork ul. M. Konopnickiej 11 w formie stacjonarnej.

      Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 8:00

      Fryzjer klasa III

      Operator obrabiarek skrawających klasa III

      Zapraszam ww. uczniów po odbiór skierowań dla pracodawców w sekretariacie młodzieżowym szkoły. Skierowania należy dostarczyć pracodawcy celem otrzymania wynagrodzenia za czas kursu.

      I. Sz.

    • Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/22
     • Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/22

     • Zapraszamy naszych uczniów w pierwszym dniu roku szkolnego 2021/22

      Przydział sal dla klas II - IV T i II-III BSIs

      01.09.2021r. godz. 8:00

      KLASA / WYCHOWAWCA / SALA / UWAGI

      II AT / mgr Jolanta Sarnicka / sala 1

      III Ta TE (po gimnazjum) / mgr Tomasz Materniak / sala 8

      IIITb TM (po gimnazjum) / mgr inż.Grzegorz Ośródka / sala 26

      III TA TE/TPS/TB (po 8 klasie) / mgr Aleksandra Juszczyszyn / sala 7

      III TB TM/TTK (po 8 klasie) / mgr Janusz Dajczak / sala 10

      IVa T / mgr Izabela Bieniek / sala 2

      IVb T / mgr Ewelina Palm / sala 22

      IIA BSIs (po 8 klasie) / mgr Mirosław Sterniuk / sala 5

      IIB BSIs (po 8 klasie) / mgr Krzysztof Kachel  / sala 23

      IIC BSIS (po 8 klasie) / mgr Roman Wątroba / sala 6

      IID BSIs (po 8 klasie) / mgr Aneta Chodura / sala 3

      III a BSIs (po gimnazjum) / mgr Joanna Sarna / sala 4

      III bBSIs (po gimnazjum) / dr mgr Katarzyna Bereta / sala 9

      III c BSIs (po gimnazjum) / mgr Jolanta Michalewska / sala PODN 4S

      IIIA BSIs (po 8 klasie) / mgr Jolanta Michalewska / sala PODN 4S / godz.9:30

      IIIB BSIs (po 8 klasie) / mgr Radosław Piasta / sala 30

      IIIC BSIS (po 8 klasie) / mgr inż. Mirosław Żuraw / sala 21

      Plan spotkania:
      8:00 - sprawdzenie obecności
      8:10 - 8:45 - przepisy sanitarne i zasady bezpieczeństwa obowiązujące
      w roku szkolnym 2021/2022
      8:45 - 9:30 - zajęcia organizacyjne z wychowawcą ( plan lekcji, wybór samorządu klasowego, przedstawienie kalendarza roku szkolnego 2021/2022
      9:30 - 10:25 - informacje dla uczniów dotyczące organizacji szczepień

       

      Przydział sal dla klas pierwszych BSIs

      01.09.2021r. godz. 9:00

      KLASA WYCHOWAWCA sala

      IA BSIs / mgr Dariusz Krzysztowczyk / sala 8

      IB BSIs / mgr Jacek Lewandowski / sala 7

      IC BSIs / mgr Ewa Bulak / sala 3

      Plan spotkania:
      9:00 - sala gimnastyczna ( przywitanie i przydział wychowawstw)
      10:00 - zajęcia w klasach ( przepisy sanitarne i zasady bezpieczeństwa
      obowiązujące w roku szkolnym 2020/2021
      10:30 - 11:30 - zajęcia z wychowawcą ( ( plan lekcji, zapoznanie z
      obiektem szkolnym z uwzględnieniem wejść do szkoły)
      11:30 - 12:20 - informacje dla uczniów dotyczące organizacji szczepień

      Przydział sal dla klas pierwszych Technikum

      01.09.2021r.godz. 10:00

      KLASA WYCHOWAWCA sala

      IAT / mgr Jacek Czerski / sala 6

      IBT / mgr Grażyna Kaniak / sala 5

      Plan spotkania:
      10:00 - sala gimnastyczna ( przywitanie i przydział wychowawstw)
      11:00 - zajęcia w klasach ( przepisy sanitarne i zasady bezpieczeństwa
      obowiązujące w roku szkolnym 2021/2022
      11:30 - 12:30 - zajęcia z wychowawcą ( plan lekcji, zapoznanie z
      obiektem szkolnym z uwzględnieniem wejść do szkoły)
      12:30 - 13:10 - informacje dla uczniów dotyczące organizacji

  • Godziny dzwonków

   Środa 05.10.2022