• 1A BSI - Elektryk
     • 1A BSI - Elektryk

     • Uczniowie klasy 1A BSI w zawodzie elektryk, w ramach praktycznej  nauki zawodu realizowanej w szkole, brali udział w montażu rozdzielnicy elektrycznej w jednej z sal lekcyjnych.

      Opiekun: P. Kotowicz.

    • Projekt czytelniczy „Przystanek książka”
     • Projekt czytelniczy „Przystanek książka”

     • Cele projektu

      Promocja czytelnictwa wśród młodzieży.

      Cele szczegółowe:

      • zachęcanie uczniów do sięgania po literaturę piękną i książki popularnonaukowe,
      • rozwijanie wyobraźni,
      • doskonalenie umiejętności językowych,
      • wyrabianie nawyków pożytecznego spędzania wolnego czasu,
      • wspomaganie rozwoju emocjonalnego, dostarczanie pozytywnych przeżyć, budowanie  poczucia własnej wartości,                                                                                                                    
      • uczenie wartości moralnych,
      • rozwijanie zainteresowań.

      Uczniowie klasy 2D BSI uczestniczyli w projekcie czytelniczym od 4 października  2021 r.

      Wypożyczali książki rozwijające ich zainteresowania i doskonalące umiejętności językowe. Działania młodzieży sprzyjały budowaniu poczucia własnej wartości. Promocja czytelnictwa przyniosła w tej klasie oczekiwane efekty. Wzrosła liczba odwiedzin w bibliotece oraz wypożyczeń.

      Na zakończenie projektu uczniowie wykonali dowolną techniką zakładki do książki.  Przygotowali własne prezentacje promujące wybraną i przeczytaną książkę.

                                      

       

       

      Opracowała mgr J. Nakonieczna

    • Projekt czytelniczy „Książka moim przyjacielem”
     • Projekt czytelniczy „Książka moim przyjacielem”

     •  

      Cele projektu

      Promocja czytelnictwa wśród młodzieży.

      Cele szczegółowe:

      • zachęcanie uczniów do sięgania po literaturę piękną i książki popularnonaukowe,
      • rozwijanie wyobraźni,
      • doskonalenie umiejętności językowych,
      • wyrabianie nawyków pożytecznego spędzania wolnego czasu,
      • wspomaganie rozwoju emocjonalnego, dostarczanie pozytywnych przeżyć, budowanie  poczucia własnej wartości,
      • uczenie wartości moralnych,
      • rozwijanie zainteresowań.

      Uczniowie klasy 2C BSI uczestniczyli w projekcie czytelniczym od 1 października  2021 r. Wkład pracy i ogromne zaangażowanie tej klasy sprzyjały realizacji wszystkich zadań przeznaczonych do wykonania w projekcie. 

      Wypożyczali książki rozwijające ich zainteresowania i doskonalące umiejętności językowe. Działania młodzieży sprzyjały budowaniu poczucia własnej wartości. Promocja czytelnictwa przyniosła w tej klasie oczekiwane efekty. Wzrosła liczba odwiedzin w bibliotece oraz wypożyczeń.  

      Na zakończenie projektu uczniowie przygotowali wystawę promującą wybraną i przeczytaną książkę.

      Bardzo dziękuję uczniom za udział w powyższym projekcie i zapraszam do udziału w kolejnych działaniach promujących czytelnictwo.

       

       

      Opracowała mgr J. Nakonieczna

    • Projekt czytelniczy „Spotkania z lekturą - prezentowanie przeczytanych książek”
     • Projekt czytelniczy „Spotkania z lekturą - prezentowanie przeczytanych książek”

     • Powyższy projekt przygotowano dla klasy 2B BSI.

      Czas trwania projektu: 04.03 do 31.05.2022 r.

      Cel główny projektu: promocja literatury i czytelnictwa wśród uczniów BSI.

      Założenia projektu: kształcenie nawyków czytelniczych i rozwijanie zainteresowań uczniów.

      Cele szczegółowe:

      · zachęcanie uczniów do sięgania po książkę,

      · poprawa stanu czytelnictwa w szkole,

      · wyrabianie nawyków pożytecznego spędzania wolnego czasu.

      Udział uczniów w projekcie pozwolił na realizację ciekawych pomysłów promujących czytelnictwo i nowości wydawnicze zakupione z NPRC.

      Uczniowie wypożyczali swoje lektury, które po przeczytaniu prezentowali na forum klasy. Przygotowano ciekawe ilustracje do przeczytanych książek oraz krótkie streszczenia. Wzbogacone słownictwo i wyobraźnia uczniów wpłynęły na ekspresywne wyrażanie przeżyć po przeczytaniu książki.

      Klasa biorąca udział w projekcie wyróżniła się ogromną aktywnością w pracy zespołowej. Chętnie pracowała realizując swoje pomysły poprzez kształtowanie zmiany postawy i nastawienia do czytania.

       

      Opracowała J. Nakonieczna

    • Projekt czytelniczy „Magia czytania”
     • Projekt czytelniczy „Magia czytania”

     • Powyższy projekt przygotowano dla klasy 2A BSI.

      Czas trwania projektu: 01.03 do 31.05.2022 r.

      Cel główny projektu: promocja literatury i czytelnictwa wśród uczniów BSI.

      Założenia projektu: kształcenie nawyków czytelniczych.

      Cele szczegółowe:

      · zachęcanie uczniów do sięgania po literaturę piękną i książki popularnonaukowe,

      · poprawa stanu czytelnictwa w szkole,

      · rozwijanie wyobraźni młodzieży, odwoływanie się do uczuć i wrażliwości,

      · przygotowanie do poszukiwania potrzebnych informacji i materiałów,

      · doskonalenie umiejętności językowych,

      · wyrabianie nawyków pożytecznego spędzania wolnego czasu.

      Klasa biorąca udział w projekcie wypożyczała książki zgodnie z zainteresowaniami. W grupach przygotowała prezentacje multimedialne promujące czytelnictwo.

      Dzięki udziałowi w projekcie wzrosła liczba wypożyczeń nowości wydawniczych zakupionych z NPRC.

      Uczniowie wzbogacili swoje słownictwo, rozwinęli wyobraźnię oraz umiejętności ekspresywnego wyrażania własnych przeżyć. Rozwijali swoje zainteresowania w twórczości plastycznej poprzez wykonanie plakatów promujących czytelnictwo. Kształtowali zmiany postaw i nastawień do czytania, wypracowali nawyk częstego sięgania po książkę.

      Opracowała mgr J. Nakonieczna

    • Projekt czytelniczy „Lubimy czytać”
     • Projekt czytelniczy „Lubimy czytać”

     • Powyższy projekt przygotowano dla klasy 1A BSI.

      Czas trwania projektu: 09.12.2021 r. do 28.01.2022 r.

      Cel główny projektu: promocja literatury i czytelnictwa wśród uczniów BSI.

      Założenia projektu: kształcenie nawyków czytelniczych, rozwijanie i poszerzanie wiedzy o świecie, wspomaganie rozwoju emocjonalnego i moralnego uczniów.

      Cele szczegółowe:

      · zachęcanie uczniów do sięgania po literaturę piękną i książki popularnonaukowe,

      · poprawa stanu czytelnictwa w szkole,

      · rozwijanie wyobraźni młodzieży, odwoływanie się do uczuć i

      wrażliwości,

      · przygotowanie do poszukiwania potrzebnych informacji i materiałów,

      · doskonalenie umiejętności językowych,

      · wyrabianie nawyków pożytecznego spędzania wolnego czasu.

      Uczniowie biorący udział w projekcie wypożyczali książki zgodnie z zainteresowaniami. Opracowali propozycje tytułów, ich zdaniem warte polecenia innym czytelnikom biorącym udział w projekcie. W grupach wykonano prezentacje multimedialne promujące czytelnictwo w klasie 1A BSI.

      Przygotowano album wykonany dowolną techniką zawierający sentencje, aforyzmy i złote myśli o książce. Czas spędzony w bibliotece pozwolił na wyłonienie spośród uczniów klasy 1A BSI Mistrza Czytelnictwa.

      Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie wzbogacili swoje słownictwo, rozwinęli wyobraźnię oraz umiejętności ekspresywnego wyrażania własnych przeżyć. Rozwijali swoje zainteresowania w twórczości plastycznej. Kształtowali zmiany postaw i nastawień do czytania, wypracowali nawyk częstego sięgania po książkę.

      Uczniowie biorący udział w powyższym projekcie wyróżnili się ogromnym zaangażowaniem i aktywnością w pracy zespołowej. Chętnie realizowali swoje pomysły i prezentowali je czytelnikom odwiedzającym bibliotekę szkolną.

      Opracowała mgr J. Nakonieczna

    • Kursy - elektryk
     • Kursy - elektryk

     • Informuję, iż w terminie od 05.09.2022 r. do 30.09.2022 r. kieruję na turnus kształcenia zawodowego teoretycznego uczniów w zawodzie elektryk  - stopień III CKZ Głubczyce

      Zapraszam po odbiór skierowań dnia 1 września 2022 r. po uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego.

      O terminie turnusu proszę poinformować pracodawców.

      Iwona Szczepanowska

    • Spotkanie pt. Bezpieczeństwo ponad wszystko
     • Spotkanie pt. Bezpieczeństwo ponad wszystko

     • Serdecznie zapraszamy 10.09.2022r. od godziny 10:00 na plac za kinem.

      OPOLSKIE DLA MŁODZIEŻY

      Idea projektu

      Rok 2022 został ustanowiony Europejskim Rokiem Młodzieży, w którym zwraca się szczególną uwagę na rolę młodzieży w aktywnym budowaniu lepszej przyszłości. Młodzi ludzie są ważnymi inicjatorami zmian społecznych, kulturowych czy ekologicznych i to właśnie dla nich, a przede wszystkim z ich udziałem, chcemy organizować różnego rodzaju inicjatywy i przedsięwzięcia. Wpisując się w przesłanie, jakie niesie ze sobą Europejski Rok Młodzieży, Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert pn. „Opolskie dla młodzieży”, którego celem jest zwiększenie zaangażowania młodzieży w rozwój społeczeństwa obywatelskiego w województwie opolskim.

      Uczniowie naszej szkoły zostali beneficjentami projektu

      Młodzież na jednośladach

    • I Spotkanie z Rodzicami
     • I Spotkanie z Rodzicami

     • Pierwsze spotkanie z rodzicami w roku szkolnym 2022/2023

      7.09.2022r. godzina 16:00

       

      Pierwsze spotkanie z rodzicami w roku szkolnym 2022/2023

      Godz. 17.00 - spotkanie trójek klasowych z dyrektorem szkoły w bibliotece szkolnej

       

      Klasy pierwsze

      16:00 spotkanie na sali gimnastycznej

      · Przedstawienie zespołu kierowniczego

      · Przedstawienie grona pedagogicznego

      · Przedstawienie zespołu pomocy psychologiczno-pedagogicznej

      · Spotkanie z OHP

      · 16:30 spotkanie z wychowawcami w salach

       

      KLASA / WYCHOWAWCA

      I A BSIs mgr Kalina Twardowska sala 8

      I B BSIs mgr inż. Joanna Sarna sala 10

      I C BSIs mgr Radosław Piasta sala 4

      I D BSIs mgr Jolanta Michalewska sala 2S

      I A TM mgr E.Palm sala 22

      I B TE mgr I.Bieniek sala 2

      I C TPS/TTK mgr inż.M.Żuraw sala 21

       

      Plan spotkania w klasach:

      · Przedstawienie statutu szkoły, w tym prawa i obowiązki ucznia

      · Ubezpieczenie

      · Wybór trójki klasowej

      · Przedstawienie głównych punktów programu profilaktyczno-wychowawczego.

      · Wycieczka integracyjna.

       

      Przydział sal dla klas II - IVT i II - III BSIs

      Klasy po szkole podstawowej

      7.09.2022r. godz.16:00

      Spotkanie w klasach z wychowawcami

       

      KLASA / WYCHOWAWCA

      II AT mgr Jacek Czerski sala 9

      II BT mgr Grażyna Kaniak sala 5

      III AT mgr Jolanta Sarnicka sala 1

      IV TA TE/TPS/TB (po 8 klasie) mgr Aleksandra Juszczyszyn sala 7

      IV TB TM/TTK (po 8 klasie) mgr Janusz Dajczak sala 1S

      III A BSIs ( po 8 klasie) mgr Mirosław Sterniuk sala 22

      III B BSIs ( po 8 klasie) mgr Krzysztof Kachel sala 23

      III C BSIS ( po 8 klasie) mgr Roman Wątroba sala 6

      III D BSIs ( po 8 klasie) mgr Aneta Chodura sala 01b

      II A BSIs mgr Dariusz Krzysztowczyk sala 10

      II B BSIs mgr Jacek Lewandowski sala 4

      II C BSIs mgr Ewa Bulak sala 3

      Plan spotkania:

      · Ubezpieczenie uczniów

      · Praktyki zawodowe

      · Przypomnienie praw i obowiązków ucznia –zapisy statutowe

      · Wybór trójki klasowej

      · Przedstawienie głównych punktów programu profilaktyczno-wychowawczego

       

      Spotkanie klas maturalnych

      7.09.2022r. sala 103 godz.16:00

       

      KLASA WYCHOWAWCA

      IV Ta TE (po gimnazjum) mgr Tomasz Materniak

      IV Tb TM (po gimnazjum) mgr inż.Grzegorz Ośródka

       

      Plan spotkania:

      · Ubezpieczenie uczniów

      · Egzaminy zewnętrzne – Matura 2023,

      · Egzamin zawodowy Formuła 2019

      · Przypomnienie praw i obowiązków ucznia – zapisy statutowe

      · Wybór trójki klasowej

      · Przedstawienie głównych punktów programu profilaktyczno-wychowawczego

      · Organizacja studniówki

    • Badania kwalifikacyjne uczniów
     • Badania kwalifikacyjne uczniów

     • Ewa Sobkowiak 

      "MEDICUM" Prywatna Poradnia Badań Profilaktycznych

      KLUCZBORK

      ul. Mickiewicza 21

      tel.   605 540 798 / 77 418 66 82

      Godziny pracy lekarza:

      poniedziałek    11.00-13.00

      wtorek             12.00-14.00

      środa               12.00-14.00

      czwartek          12.00-14.00

       

      WOŁCZYN

      ul. Fabryczna 10 A

      tel. 605 540 798 / 77 414 53 35

      Godziny pracy lekarza:

      czwartek   8.00-11.00 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym w rejestracji poradni.

       

      Wyniki badań należy dostarczyć do sekretariatu ds. uczniów p.12 do dnia 26.08.2022 r.

    • ESA dla OSE
     • ESA dla OSE

     • Czyli kontrolujemy jakość powietrza

      Pod koniec wakacji, dzięki udziałowi w projekcie ESA dla OSE, zamontowano nam czujnik jakości powietrza.

      Na stronie esa.nask.pl można spawdzać wyniki.

      Edukacyjna Sieć Antysmogowa to program informacyjny na rzecz czystego powietrza realizowany przez Państwowy Instytut Badawczy NASK we współpracy z Polskim Alarmem Smogowym.

    • Ogólnopolski konkurs Weltsprachen Abitur
     • Ogólnopolski konkurs Weltsprachen Abitur

     • Z radością pragniemy poinformować, że uczeń naszego technikum - Michał Przewloka - zajął 6 miejsce w kraju w konkursie języka niemieckiego Weltsprachen Abitur! Serdecznie gratulujemy!

      Z naszej szkołu udział wzięło 6 uczniów - Michał Przewłoka, Mateusz Prochota, Damian Wróbel, Marcel Elias, Igor Kupski i Wanessa Dziwis.

    • Finał wojewódzki OGOLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”
     • Finał wojewódzki OGOLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”

     • Dnia 20.05.2022r. odbył się finał wojewódzki OGOLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM” Naszą szkołę reprezentowali dwaj uczniowie: Marcel Janik i Damian Wróbel. Po zaciętej rywalizacji Marcel Janik z klasy 3aT zajął 2 miejsce i zakwalifikował się do finału krajowego.

      Gratulujemy i trzymamy kciuki w dalszej rywalizacji

       

  • Godziny dzwonków

   Środa 05.10.2022