• #SzkołaDoHymnu

     • Z okazji zbliżającego się Święta Niepodległości już po raz 5 włączyliśmy się do ogólnopolskiej akcji Szkoła do Hymnu.

      Akcja polega na odśpiewaniu przez społeczność szkolną czterech zwrotek Mazurka Dąbrowskiego – wykonanie hymnu  odbyło się 8 listopada o symbolicznej godzinie 11:11.

    • Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych
     • Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych

     •  

      W październiku obchodziliśmy Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych. Hasłem przewodnim tego roku było: „Czytanie dla pokoju”.

      W trosce o dzieci i ich emocje uczniowie klasy 3B BSI przygotowali gazetkę poświęconą „Czytaniu dla pokoju”. Spośród wielu książek dla dzieci uczniowie wybrali najciekawsze ich zdaniem, tytuły poruszające emocje dzieci szczególnie w czasie wojny.  

      Wśród zaprezentowanych tytułów znalazły się następujące książki: „Teraz tu jest nasz dom”, „Co to właściwie jest demokracja”, „Zebra”, „Aliaszka”, „Emigracja”, „Kamyki Astona” i wiele innych ciekawych tytułów.

      Kierując się własnymi pomysłami, uczniowie przygotowali plakaty promujące Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych.

                                                                 Opracowała mgr J. Nakonieczna

    • Udział w tworzeniu najdłuższego katalogu dobrych książek
     • Udział w tworzeniu najdłuższego katalogu dobrych książek

     • Udział w tworzeniu najdłuższego katalogu dobrych książek

       

      We wrześniu br. korzystając z zaproszenia RZPWE Pedagogicznej Biblioteki  Wojewódzkiej Filii w Kluczborku w tworzeniu najdłuższego katalogu dobrych książek zaproponowałam młodzieży udział w realizacji powyższego pomysłu.

      Do wspólnej zabawy czytelniczej, polegającej na stworzeniu katalogu ciekawych książek                 w formie leporello (harmonijki), który będzie rekomendował innym książki warte przeczytania zgłosił się uczeń klasy 3B BSI Paweł Dubiel.

      Paweł przygotował  na kolorowych kartach bloku technicznego w formacie A4 krótką informację dotyczącą przeczytanej książki. Opisał bohatera, ciekawe sytuacje i swoje wrażenia. Dowolną techniką wykonał rysunek na temat treści przeczytanej książki.

      Katalog będzie eksponowany w Bibliotece Pedagogicznej  Wojewódzkiej Filii                                      w Kluczborku.

      Pomysł na stworzenie katalogu powstał w związku z udziałem szkół w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 - 2025 Priorytet 3.

       

       

       

       

      Opracowała mgr J. Nakonieczna

    • Narodowe Czytanie „Ballad i romansów” A. Mickiewicza
     • Narodowe Czytanie „Ballad i romansów” A. Mickiewicza

     • Narodowe Czytanie „Ballad i romansów” A. Mickiewicza

                                          

      W sobotę 3 września 2022 r. słuchacze semestru 5a LO dla Dorosłych uczestniczyli             w akcji Narodowe Czytanie „Ballad i romansów” A. Mickiewicza. Podczas lekcji języka polskiego czytali fragmenty dzieła wieszcza narodowego. Powyższą, ogólnopolską akcję zainicjowała Para Prezydencka.                                                                                             Celem powyższego przedsięwzięcia była popularyzacja czytelnictwa ze zwróceniem uwagi na potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia własnej tożsamości.

      Jedenasta edycja Narodowego Czytania odbyła się w Roku Polskiego Romantyzmu, który ustanowił Sejm Rzeczypospolitej Polskiej z okazji obchodów  w 2022 roku 200-lecia pierwszego wydania „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza.

       

       

       

      Opracowała mgr J. Nakonieczna

    • „Podziel się książką”
     • „Podziel się książką”

     • Projekt czytelniczy pt. „Podziel się książką”

       

      Cele projektu

      Promocja czytelnictwa wśród młodzieży.

      Cele szczegółowe:

      - zachęcanie uczniów do sięgania po literaturę piękną i książki popularnonaukowe,
      - rozwijanie wyobraźni,
      - doskonalenie umiejętności językowych,
      - wyrabianie nawyków pożytecznego spędzania wolnego czasu,
      - wspomaganie rozwoju emocjonalnego, dostarczanie pozytywnych przeżyć, budowanie  poczucia własnej wartości,                                                                                                                     - uczenie wartości moralnych,
      - rozwijanie zainteresowań.

      Uczniowie klasy 3Cp BSI uczestniczyli w projekcie czytelniczym od 08.03.2022 r.                                                                                                        Realizacji projektu sprzyjały pomysły uczniów i działania podjęte pod kierunkiem nauczyciela.                                                                                   Dzielenie się książką miało na celu wypożyczenie, przeczytanie i przygotowanie w formie pisemnej krótkiej recenzji wybranej przez uczniów książki.     Działania młodzieży sprzyjały budowaniu poczucia własnej wartości.                  Dzięki promocji czytelnictwa wzrosła liczba odwiedzin w bibliotece                                  i wypożyczeń. 

      Na zakończenie projektu uczniowie przygotowali wystawę promującą wybraną        i przeczytaną książkę.

       

       

       

      Opracowała mgr J. Nakonieczna

    • „Czytaj, bo warto!”
     • „Czytaj, bo warto!”

     • Projekt czytelniczy pt. „Czytaj, bo warto!”

      Cele projektu

      Promocja czytelnictwa wśród młodzieży.

      Cele szczegółowe:

      - zachęcanie uczniów do sięgania po literaturę piękną i książki popularnonaukowe,
      - rozwijanie wyobraźni,
      - doskonalenie umiejętności językowych,
      - wyrabianie nawyków pożytecznego spędzania wolnego czasu,
      - wspomaganie rozwoju emocjonalnego, dostarczanie pozytywnych przeżyć, budowanie  poczucia własnej wartości,                                                                                                                     
      - rozwijanie zainteresowań.

      Uczniowie klasy 3c BSI uczestniczyli w projekcie czytelniczym od 01.03.2022 r. Wypożyczali książki rozwijające ich zainteresowania i doskonalące umiejętności językowe. Działania młodzieży sprzyjały budowaniu poczucia własnej wartości. Aktywne działania całego zespołu przyniosły oczekiwane efekty. Wzrosła liczba odwiedzin w bibliotece                              i wypożyczeń.

      Uczniowie realizowali swoje pomysły i chętnie pracowali pod kierunkiem nauczyciela. Przygotowana przez klasę gazetka miała na celu zaprezentowanie wpływu czytania na rozwój dzieci i młodzieży.  

      Kolejne działania polegały na wykonaniu dowolną techniką zakładki do książki. Podjęte  i wykonane przez uczniów zadania stanowiły doskonałą promocję biblioteki i promocji czytelnictwa.

                                      

      Opracowała mgr J. Nakonieczna

       

    • Projekt czytelniczy „ Moje preferencje czytelnicze”
     • Projekt czytelniczy „ Moje preferencje czytelnicze”

     • Projekt był realizowany z udziałem klasy 3Bp BSI od 17.01.2022 r. do 31.05. 2022 r.  Udział w projekcie miał na celu:

      • upowszechnianie czytelnictwa,
      • rozwijanie zainteresowań  uczniów,
      • spędzanie wolnego czasu.

      Młodzież w ramach projektu przygotowała ankietę, której celem było zbadanie zainteresowań i potrzeb czytelniczych uczniów. Największą popularnością wśród ankietowanych cieszyła się literatura młodzieżowa. Chłopcy najchętniej czytali książki o tematyce przygodowej. Dziewczęta sięgały po literaturę młodzieżową, romanse i powieści obyczajowe. W centrum zainteresowania znalazły się również książki odwołujące się do historii i mitologii. Najmniejszym zainteresowaniem cieszyła się literatura reportażowa i popularno - naukowa. Preferowane przez młodzież formy spędzania czasu wolnego dotyczyły spotkań towarzyskich, komputerów i Internetu.

      Na zakończenie projektu przygotowano ciekawą prezentację poświęconą preferencjom czytelniczym uczniów i spędzaniu wolnego czasu. Dzięki realizacji powyższego projektu wzrosła liczba odwiedzin i wypożyczeń w bibliotece szkolnej.

      Młodzież bardzo chętnie, brała udział w działaniach ujętych w projekcie. Wspólnie realizowano ciekawe pomysły i prezentowała własne.

       

       

       

      Opracowała mgr J. Nakonieczna

    • Projekt czytelniczy „Książka rozświetla mój świat”
     • Projekt czytelniczy „Książka rozświetla mój świat”

     • Cele projektu

      Promocja czytelnictwa wśród młodzieży.

      Cele szczegółowe:

      - zachęcanie uczniów do sięgania po literaturę piękną i książki popularnonaukowe,
      - rozwijanie wyobraźni,
      - doskonalenie umiejętności językowych,
      - wyrabianie nawyków pożytecznego spędzania wolnego czasu,
      - wspomaganie rozwoju emocjonalnego, dostarczanie pozytywnych przeżyć, budowanie  poczucia własnej wartości,                                                                                                                     - uczenie wartości moralnych,
      - rozwijanie zainteresowań.

      Uczniowie klasy 3a BSI uczestniczyli w projekcie czytelniczym od  11 października  2021 r. Wypożyczali książki rozwijające ich zainteresowania i doskonalące umiejętności językowe. W ramach powyższego projektu nauczyciele bibliotekarze zorganizowali konkurs           na najlepszy rysunek inspirowany historią książki.

      Ciekawą inspiracją dla klasy 3a BSI były rebusy, których rozwiązanie dotyczyło budowy książki i znanego bohatera. Do rozwiązania rebusów wykorzystano książki przeczytane podczas realizacji  projektu.                                                                                                                   Udział młodzieży w projekcie przyczynił się do wzrostu liczby odwiedzin                                                   i wypożyczeń w bibliotece.

      Z większym zainteresowaniem uczniowie sięgali po nowości wydawnicze np. literaturę fantasy  i powieści przygodowe.

      Opracowała mgr J. Nakonieczna

    • Projekt czytelniczy „Mój ulubiony bohater książkowy”
     • Projekt czytelniczy „Mój ulubiony bohater książkowy”

     • Projekt był realizowany z udziałem klasy 3b BSI od 12.01.2022 r. do 03.06.2022 r.  Udział              w powyższym projekcie miał na celu:

      • upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród młodzieży,
      • kształtowanie postaw i wychowanie do wartości,
      • przekazywanie za pośrednictwem książki wartości moralnych,
      • wyzwalanie pozytywnych emocji,
      • rozwijanie wyobraźni, koncentracji i uwagi oraz zdolności twórczego myślenia.

      Uczniowie  z klasy 3b BSI zainteresowali się powyższym projektem i chętnie pracowali  pod kierunkiem nauczyciela realizując założenia ujęte w projekcie. Wypożyczali nowości wydawnicze po przeczytaniu, których pisali krótką recenzję na podstawie przeczytanej książki. Następnie wykonali plakaty przedstawiające ulubionego bohatera książkowego. Rozwiązywali ciekawe quizy i testy o książkach, bibliotece, polskich poetach i bohaterach literackich. Każde spotkanie było nowym doświadczeniem związanym z realizowaniem własnych pomysłów związanych z czytelnictwem, promocją działań biblioteki i z książką.

       

       

       

      Opracowała mgr J. Nakonieczna

    • Projekt czytelniczy „Książka dobra jest na wszystko”
     • Projekt czytelniczy „Książka dobra jest na wszystko”

     • Powyższy projekt przygotowano dla klasy 3Ap BSI.

      Czas trwania projektu: 28.01.2022 r. do 31.05.2022 r.

      Cel główny projektu: promocja literatury i czytelnictwa wśród uczniów BSI.

      Założenia projektu: kształcenie nawyków czytelniczych uczniów, rozwijanie i poszerzanie wiedzy o świecie, wspomaganie rozwoju emocjonalnego i moralnego.

      Uczniowie biorący udział w projekcie wypożyczali książki zgodnie ze swoimi  zainteresowaniami.  Pracując w grupach przygotowali prezentacje multimedialne promujące czytelnictwo. Każdy uczeń wykonał dowolną techniką zakładkę do książki, którą wypożyczył i przeczytał.

      Przez  dłuższy czas uczniowie gromadzili najciekawsze ich zdaniem artykuły dotyczące wartości czytania. Na podstawie zgromadzonych materiałów powstała gazetka na temat wartości czytania w życiu człowieka. Uczniowie biorący udział w powyższym projekcie wyróżnili się ogromnym zaangażowaniem i aktywnością w pracy zespołowej. Chętnie realizowali swoje pomysły i prezentowali je innym czytelnikom odwiedzającym bibliotekę szkolną.

       

       

      Opracowała mgr J. Nakonieczna

    • "Nagrane, zarejestrowane - dostępne tu i tam... "!
     • "Nagrane, zarejestrowane - dostępne tu i tam... "!

     • W ramach projektu "Nagrane, zarejestrowane - dostępne tu i tam... "! otrzymaliśmy sprzęt nagłaśniający, ale to nie wszystko!
      Nasi uczniowie wraz z innymi beneficjentami zostali przeszkoleni z obsługi sprzętu, jak również z zakresu tworzenia podcastów, wideobloga i streamingu.  

    • 1A BSI - Elektryk
     • 1A BSI - Elektryk

     • Uczniowie klasy 1A BSI w zawodzie elektryk, w ramach praktycznej  nauki zawodu realizowanej w szkole, brali udział w montażu rozdzielnicy elektrycznej w jednej z sal lekcyjnych.

      Opiekun: P. Kotowicz.

    • Projekt czytelniczy „Przystanek książka”
     • Projekt czytelniczy „Przystanek książka”

     • Cele projektu

      Promocja czytelnictwa wśród młodzieży.

      Cele szczegółowe:

      • zachęcanie uczniów do sięgania po literaturę piękną i książki popularnonaukowe,
      • rozwijanie wyobraźni,
      • doskonalenie umiejętności językowych,
      • wyrabianie nawyków pożytecznego spędzania wolnego czasu,
      • wspomaganie rozwoju emocjonalnego, dostarczanie pozytywnych przeżyć, budowanie  poczucia własnej wartości,                                                                                                                    
      • uczenie wartości moralnych,
      • rozwijanie zainteresowań.

      Uczniowie klasy 2D BSI uczestniczyli w projekcie czytelniczym od 4 października  2021 r.

      Wypożyczali książki rozwijające ich zainteresowania i doskonalące umiejętności językowe. Działania młodzieży sprzyjały budowaniu poczucia własnej wartości. Promocja czytelnictwa przyniosła w tej klasie oczekiwane efekty. Wzrosła liczba odwiedzin w bibliotece oraz wypożyczeń.

      Na zakończenie projektu uczniowie wykonali dowolną techniką zakładki do książki.  Przygotowali własne prezentacje promujące wybraną i przeczytaną książkę.

                                      

       

       

      Opracowała mgr J. Nakonieczna

    • Projekt czytelniczy „Książka moim przyjacielem”
     • Projekt czytelniczy „Książka moim przyjacielem”

     •  

      Cele projektu

      Promocja czytelnictwa wśród młodzieży.

      Cele szczegółowe:

      • zachęcanie uczniów do sięgania po literaturę piękną i książki popularnonaukowe,
      • rozwijanie wyobraźni,
      • doskonalenie umiejętności językowych,
      • wyrabianie nawyków pożytecznego spędzania wolnego czasu,
      • wspomaganie rozwoju emocjonalnego, dostarczanie pozytywnych przeżyć, budowanie  poczucia własnej wartości,
      • uczenie wartości moralnych,
      • rozwijanie zainteresowań.

      Uczniowie klasy 2C BSI uczestniczyli w projekcie czytelniczym od 1 października  2021 r. Wkład pracy i ogromne zaangażowanie tej klasy sprzyjały realizacji wszystkich zadań przeznaczonych do wykonania w projekcie. 

      Wypożyczali książki rozwijające ich zainteresowania i doskonalące umiejętności językowe. Działania młodzieży sprzyjały budowaniu poczucia własnej wartości. Promocja czytelnictwa przyniosła w tej klasie oczekiwane efekty. Wzrosła liczba odwiedzin w bibliotece oraz wypożyczeń.  

      Na zakończenie projektu uczniowie przygotowali wystawę promującą wybraną i przeczytaną książkę.

      Bardzo dziękuję uczniom za udział w powyższym projekcie i zapraszam do udziału w kolejnych działaniach promujących czytelnictwo.

       

       

      Opracowała mgr J. Nakonieczna

    • Projekt czytelniczy „Spotkania z lekturą - prezentowanie przeczytanych książek”
     • Projekt czytelniczy „Spotkania z lekturą - prezentowanie przeczytanych książek”

     • Powyższy projekt przygotowano dla klasy 2B BSI.

      Czas trwania projektu: 04.03 do 31.05.2022 r.

      Cel główny projektu: promocja literatury i czytelnictwa wśród uczniów BSI.

      Założenia projektu: kształcenie nawyków czytelniczych i rozwijanie zainteresowań uczniów.

      Cele szczegółowe:

      · zachęcanie uczniów do sięgania po książkę,

      · poprawa stanu czytelnictwa w szkole,

      · wyrabianie nawyków pożytecznego spędzania wolnego czasu.

      Udział uczniów w projekcie pozwolił na realizację ciekawych pomysłów promujących czytelnictwo i nowości wydawnicze zakupione z NPRC.

      Uczniowie wypożyczali swoje lektury, które po przeczytaniu prezentowali na forum klasy. Przygotowano ciekawe ilustracje do przeczytanych książek oraz krótkie streszczenia. Wzbogacone słownictwo i wyobraźnia uczniów wpłynęły na ekspresywne wyrażanie przeżyć po przeczytaniu książki.

      Klasa biorąca udział w projekcie wyróżniła się ogromną aktywnością w pracy zespołowej. Chętnie pracowała realizując swoje pomysły poprzez kształtowanie zmiany postawy i nastawienia do czytania.

       

      Opracowała J. Nakonieczna

    • Projekt czytelniczy „Magia czytania”
     • Projekt czytelniczy „Magia czytania”

     • Powyższy projekt przygotowano dla klasy 2A BSI.

      Czas trwania projektu: 01.03 do 31.05.2022 r.

      Cel główny projektu: promocja literatury i czytelnictwa wśród uczniów BSI.

      Założenia projektu: kształcenie nawyków czytelniczych.

      Cele szczegółowe:

      · zachęcanie uczniów do sięgania po literaturę piękną i książki popularnonaukowe,

      · poprawa stanu czytelnictwa w szkole,

      · rozwijanie wyobraźni młodzieży, odwoływanie się do uczuć i wrażliwości,

      · przygotowanie do poszukiwania potrzebnych informacji i materiałów,

      · doskonalenie umiejętności językowych,

      · wyrabianie nawyków pożytecznego spędzania wolnego czasu.

      Klasa biorąca udział w projekcie wypożyczała książki zgodnie z zainteresowaniami. W grupach przygotowała prezentacje multimedialne promujące czytelnictwo.

      Dzięki udziałowi w projekcie wzrosła liczba wypożyczeń nowości wydawniczych zakupionych z NPRC.

      Uczniowie wzbogacili swoje słownictwo, rozwinęli wyobraźnię oraz umiejętności ekspresywnego wyrażania własnych przeżyć. Rozwijali swoje zainteresowania w twórczości plastycznej poprzez wykonanie plakatów promujących czytelnictwo. Kształtowali zmiany postaw i nastawień do czytania, wypracowali nawyk częstego sięgania po książkę.

      Opracowała mgr J. Nakonieczna

    • Projekt czytelniczy „Lubimy czytać”
     • Projekt czytelniczy „Lubimy czytać”

     • Powyższy projekt przygotowano dla klasy 1A BSI.

      Czas trwania projektu: 09.12.2021 r. do 28.01.2022 r.

      Cel główny projektu: promocja literatury i czytelnictwa wśród uczniów BSI.

      Założenia projektu: kształcenie nawyków czytelniczych, rozwijanie i poszerzanie wiedzy o świecie, wspomaganie rozwoju emocjonalnego i moralnego uczniów.

      Cele szczegółowe:

      · zachęcanie uczniów do sięgania po literaturę piękną i książki popularnonaukowe,

      · poprawa stanu czytelnictwa w szkole,

      · rozwijanie wyobraźni młodzieży, odwoływanie się do uczuć i

      wrażliwości,

      · przygotowanie do poszukiwania potrzebnych informacji i materiałów,

      · doskonalenie umiejętności językowych,

      · wyrabianie nawyków pożytecznego spędzania wolnego czasu.

      Uczniowie biorący udział w projekcie wypożyczali książki zgodnie z zainteresowaniami. Opracowali propozycje tytułów, ich zdaniem warte polecenia innym czytelnikom biorącym udział w projekcie. W grupach wykonano prezentacje multimedialne promujące czytelnictwo w klasie 1A BSI.

      Przygotowano album wykonany dowolną techniką zawierający sentencje, aforyzmy i złote myśli o książce. Czas spędzony w bibliotece pozwolił na wyłonienie spośród uczniów klasy 1A BSI Mistrza Czytelnictwa.

      Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie wzbogacili swoje słownictwo, rozwinęli wyobraźnię oraz umiejętności ekspresywnego wyrażania własnych przeżyć. Rozwijali swoje zainteresowania w twórczości plastycznej. Kształtowali zmiany postaw i nastawień do czytania, wypracowali nawyk częstego sięgania po książkę.

      Uczniowie biorący udział w powyższym projekcie wyróżnili się ogromnym zaangażowaniem i aktywnością w pracy zespołowej. Chętnie realizowali swoje pomysły i prezentowali je czytelnikom odwiedzającym bibliotekę szkolną.

      Opracowała mgr J. Nakonieczna

  • Godziny dzwonków

   Czwartek 09.02.2023
  • Kalendarz

    brak danych