• Powiatowy turniej halowej piłki nożnej dziewcząt

     • Dnia 20.01.2023r odbyły się Mistrzostwa Powiatu Kluczborskiego w halowej piłce nożnej dziewcząt. Po zaciętej i wyrównanej rywalizacji nasze uczennice zajęły III miejsce.

      Naszą szkołę reprezentowały:

      1. Andrusyszyn Anna 2BT 2. Gburek Anna 4ApT 3. Margoś Kinga 3B BSI 4. Nasiadek Daria 3ApT 5. Ptak Justyna 3BT 6. Skąpska Angelika 3B BSI 7. Stępień Justyna 3D BSI 8. Więcław Zuzanna 3ApT 9. Puc Wiktoria Ic BSIs

      Opiekunami drużyny byli Jacek Czerski i Tomasz Materniak

      Przemysław Kotowicz

      Dyplom_pilka_nozna_halowa.pdf​​​​​​​
     • Tomasz Materniak

     • Dnia 17.01.2023r. odbyły się powiatowe zawody halowej piłki nożnej chłopców. Naszą szkołę reprezentowali następujący uczniowie:

      1.Atłachowicz Adam   4ApT
      2.Begar Dawid        4ApT
      3.Boduch Kacper      1AT
      4.Domagała Tomasz    4ApT
      5.Filarski Dawid     4ApT
      6.Krawczyk Jakub     3ApT
      7.Śmiałek Kacper     4ApT
      8.Wicher Miłosz      4ApT
      9.Wietecki Jakub     3ABSI
      10.Woźnik Paweł      4ApT

      Po zaciętej rywalizacji nasza szkoła zajęła 2 miejsce w powiecie.

      Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

      Tomasz Materniak

    • Konkurs „Najlepszy czytelnik roku”
     • Konkurs „Najlepszy czytelnik roku”

     • Regulamin konkursu

       

      Cele konkursu:
       

      Promocja czytelnictwa wśród uczniów.
       

      Utrwalanie nawyku obcowania z książką.
       

      Podnoszenie kultury czytelniczej.
       

      Kształtowanie umiejętności czytania ze zrozumieniem i przekazywania zapamiętanych treści.

       

      Zasady konkursu:
       

      Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich czytelników biblioteki w ZS Nr 2

      CKU w Kluczborku.
       

      Czas trwania konkursu - wypożyczenia od 01.09.2022 r. do 31. 05.2023 r.
       

      Ocenie konkursowej podlega:

       

      • liczba wypożyczonych książek,

       

      • dbałość czytelnika o wypożyczone książki oraz terminowość zwrotów.

       

      Minimalna ilość wypożyczonych książek w ciągu całego roku uprawniająca czytelnika do uzyskania tytułu „Najlepszego czytelnika roku” wynosi 70.
       

      Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 01.06.2023 r.

       

      Nagrodzeni  zostaną 3 czytelnicy, którzy wypożyczyli najwięcej książek.

       

      Zwycięzcy konkursu otrzymują nagrody.
       

      Rozdanie nagród laureatom konkursu, odbędzie się w bibliotece 01.06.2023 r.

       

      Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie szkoły.

      Joanna Nakonieczna

    • WYNIKI KONKURSU NA NAJŁADNIEJSZĄ KARTKĘ ŚWIĄTECZNĄ - BOŻE NARODZENIE
     • WYNIKI KONKURSU NA NAJŁADNIEJSZĄ KARTKĘ ŚWIĄTECZNĄ - BOŻE NARODZENIE

     • Organizatorami konkursu byli pracownicy biblioteki w ZS Nr 2 CKU w Kluczborku. Do konkursu na „Najładniejszą kartkę świąteczną” przystąpiło 20 uczniów. Kartki  świąteczne zgłoszone do konkursu wykonano dowolną techniką plastyczną w formie (rysunkowej, malarskiej, papierowego kolażu) w formacie A4 i A5. Komisja oceniająca prace konkursowe wybrała i nagrodziła 3 najładniejsze kartki świąteczne.           

      Miejsce I przyznano uczennicy klasy 2B BSI Paulinie Sitarz.                                          

      Miejsce II uczennicy klasy 3D BSI   Kindze Kulawik.                                                                   

      Miejsce III Nadinie Walczak, uczennicy klasy 3D BSI.

      Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie. Serdecznie gratulujemy laureatom i zapraszamy do udziału w następnych konkursach.

      Joanna Nakonieczna

    • Dlaczego warto czytać książki?
     • Dlaczego warto czytać książki?

     • Zajęcia czytelnicze dla klasy 4BpT w BMiGP w Kluczborku odbyły się 9 grudnia 2022 r. Powyższe spotkanie miało na celu rozwijanie aktywności czytelniczej uczniów oraz wdrażanie w działania sprzyjające ich rozwojowi i zainteresowaniom. Podczas zajęć uczniowie obejrzeli ciekawą prezentację multimedialną dzięki, której wzbogacili swoją wiedzę na temat powodów, dla których warto czytać książki. Prezentację i ciekawe zajęcia czytelnicze przygotowała Pani Beata Gwozdecka. Opiekę nad młodzieżą sprawowała mgr J. Nakonieczna.

      Katarzyna Mamzer

    • Informacja w mediach
     • Informacja w mediach

     • Zajęcia biblioteczne w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej - Filii w Kluczborku odbyły się 09.12.2022 r. W zajęciach uczestniczyli uczniowie klasy 2AT. Na zaproszenie Pani E. Dolaty - Makuch uczniowie obejrzeli ciekawą prezentację multimedialną poświęconą informacji w mediach. Dzięki przeprowadzonej lekcji uzyskali wiedzę dotyczącą informacji w mediach oraz technik manipulowania informacją. Powyższe zajęcia wzbogaciły ich wiedzę i umiejętności o nowe doświadczenia związane z informacją w mediach. Opiekę na młodzieżą sprawowała mgr J. Nakonieczna.

      Katarzyna Mamzer

    • Dalsza współpraca z Tauron Dystrybucja S.A.
     • Dalsza współpraca z Tauron Dystrybucja S.A.

     • W dniu 7.12.2022 odbyło się spotkanie z przedstawicielami Tauron Dystrybucja S.A., p. Grzegorzem Biernackim, Z-Cą Dyrektora Ds. Serwisu Sieciowego i p. Joanną Jaźwą, Starszym Specjalistą ds. Personalnych. Przekazali na ręce naszych uczniów i p. Dyrektor sprzęt elektryczny🔌💡, który będzie wykorzystywany podczas zajęć praktycznych w naszych pracowniach. Ponadto odbył się wykład i dyskusja n/t dystrybucji energii ⚡️realizowanej przez spółkę. Nasi uczniowie otrzymali również zaproszenie do zasilenia szeregów pracowników 👷spółki Tauron po zakończeniu szkoły.

    • REGULAMIN KONKURSU NA NAJŁADNIEJSZĄ KARTKĘ ŚWIĄTECZNĄ - BOŻE NARODZENIE
     • REGULAMIN KONKURSU NA NAJŁADNIEJSZĄ KARTKĘ ŚWIĄTECZNĄ - BOŻE NARODZENIE

     •  

      REGULAMIN KONKURSU NA NAJŁADNIEJSZĄ KARTKĘ ŚWIĄTECZNĄ - BOŻE NARODZENIE

       

      • Postanowienia ogólne

       

      1. Organizatorem konkursu jest biblioteka ZS Nr 2 CKU w Kluczborku.
      2. Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów ZS Nr 2 CKU w Kluczborku.
      3.  Regulamin określa warunki Konkursu na najładniejszą kartkę na Boże Narodzenie.
      4. Celem konkursu jest promocja tradycji i twórczości młodzieży.

       

      • Warunki uczestnictwa w konkursie

       

      1. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu kartki świątecznej wykonanej dowolną techniką plastyczną w formie (rysunkowej, malarskiej, papierowego kolażu) w formacie A4 lub A5.
      2. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną samodzielnie wykonaną pracę.
      3. Na odwrocie karty należy umieścić imię i nazwisko oraz klasę.
      4.  Prace konkursowe należy złożyć do biblioteki do dnia 16.12.2022 r.

       

      • Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody

       

      1. Złożone prace będą oceniane zgodnie z tematyką konkursu oraz kreatywnością i pomysłowością twórców.
      2. Spośród zgłoszonych kartek świątecznych Komisja konkursowa wybierze 3 najładniejsze karty świąteczne na Boże Narodzenie. 
      3. Rozstrzygnięcie konkursu i rozdanie nagród  nastąpi 19.12.2022 r.
      4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły.

      Joanna Nakonieczna

    • Milion na bank
     • Milion na bank

     • "Zapraszamy naszych uczniów do udziału w konkursie edukacyjnym MILION NA BANK 💪 To łatwe, rejestrujesz się⌨️, bierzesz udział w grze inwestycyjnej online 🥇🥈🥉 - a możesz wygrać prawdziwe pieniądze💰💵💲! Zgłoszenia do P. Kotowicza i K. Twardowskiej."

    • KWESTA ULICZNA PCK
     • KWESTA ULICZNA PCK

     • 25.11.2022r. uczniowie naszej szkoły brali udział w kweście ulicznej PCK, której celem było zebranie funduszy na pomoc socjalną dla dzieci z ubogich rodzin z terenu naszego powiatu. Zebrano 345,84 zł. Kwestowali: Magdalena Zaremba, Socha Paulina, Zalewska Anna, Urbanik Ola, Drong  Natalia, Nowińska Patrycja, Jerz Sebastian, Kostrzewa Miłosz, Strzoda Bartosz, Biedal Wojciech. Dziękujemy

       Z czerwonokrzyskim pozdrowieniem opiekun SK PCK Mirosław Sterniuk

    • Spotkanie Rady Młodzieżowej w Opolu
     • Spotkanie Rady Młodzieżowej w Opolu

     • W dniu 21.11.2022roku nasza młodzież uczestniczyła 

      w Panelu dyskusyjnym Rady Dzieci i Młodzieży „Polska szkoła XXI wieku” zorganizowanym  przez  Opolski Urząd Wojewódzki.

      Tematem debaty było przedstawienie problemów szkolnych jakich jak hejt, przemoc, oszustwa, zaburzenie relacji międzyludzkich, rozproszenie uwagi i brak koncentracji.

      Odbyła się również otwarta dyskusja na temat zdrowia psychicznego w szkołach:

      -Psycholog i dostęp do specjalistów,

      -Edukacja psychologiczna,

      -Propozycje rozwiązania problemów (np. Zagadnienie psychoedukacji w ramach podstawy programowej), aktualizacja treści na temat chorób psychicznych

      -Dyskusja nad stworzeniem przez Radę poradnika jak radzić sobie ze zdrowiem psychicznym.

      -Zaangażowanie społeczne młodych ludzi w wolontariat, aktywizacja społeczna wśród młodzieży.

      -Dyskusja – Jak zachęcić młodych do aktywnego działania?

      -Dlaczego bezinteresowna pomoc jest ważna?

      Do głównych zadań Rady należy wyrażanie opinii, w tym przedstawianie propozycji w kwestiach dotyczących dzieci i młodzieży w zakresie spraw objętych działem administracji rządowej oświata i wychowanie, w szczególności przedstawianie opinii na temat planowanych zmian, w tym propozycji rozwiązań.

      Tomasz Materniak

    • Wybory do Samorządu Szkolnego
     • Wybory do Samorządu Szkolnego

     • W dniach 16-17 listopada 2022roku, w naszej szkole zostały przeprowadzone wybory do Samorządu Szkolnego. W wyniku głosowania wybrano następujących kandydatów: Justynę Ptak, Mariusza Łuszczyńskiego i Marcela Jakubowskiego. Gratulujemy i życzymy owocnej pracy.

      Przemysław Kotowicz

  • Godziny dzwonków

   Czwartek 09.02.2023
  • Kalendarz

    brak danych